Bensin och kött bör beskattas lika

En kostnadseffektiv klimatpolitik förutsätter att alla källor till växthusgasutsläpp beskattas så lika som möjligt. Men den totala skatten på bensin är mer än 10 gånger större än motsvarande skatt på nötkött. Nu är tiden mogen att generalisera koldioxidskatten så att den även omfattar kött.

Jag kommer ihåg när Rapport för något år sedan pressade dåvarande miljöminister Åsa Romson hårt angående den saknade köttskatten. 10 liter bensin orsakar lika mycket växthusgaser som 1 kilo nötkött. Skatten på bensinen inklusive moms är 86 kronor medan skatten på nötköttet är 8 kronor. Professor Ing-Marie Green på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, sågade regeringens klimatpolitik med anledning av detta.

En perfekt marknadsekonomi löser enligt vissa liberaler resursfördelningsproblemen i samhället på ett effektivt sätt. Men i en perfekt marknadsekonomi finns inga externa miljöeffekter. Om produktion eller konsumtion skapar miljöeffekter som inte syns i marknadspriserna – alltså externa miljökostnader som inte är inbakade i priset på varan – innebär detta ett marknadsmisslyckande. Det är precis vad som skett beträffande köttets växthusgasutsläpp och det är bland annat därför en köttskatt behövs.

Köttproduktion har även många andra allvarliga miljökonsekvenser förutom växthusgasutsläppen och dessa effekter behöver synas i priset på samma sätt. En köttskatt behöver, liksom bensinskatten, bestå av flera delar. När det gäller just växthusgasutsläppen är det effektivast att prissätta dem på samma sätt som växthusgasutsläpp i övrigt.

Generellt sett skulle en köttskatt, utöver den direkta effekten på konsumtionen, sannolikt skapa en ökad efterfråga på köttsubstitut och öka incitamenten för utveckling av nya vegetariska alternativ till kött. Vi skulle också få se en ökad offentlig upphandling av vegetarisk mat, vilket kan ge betydande effekter på matmarknaden. Om Sverige inför köttskatt blir vi dessutom ett föregångsland som kan inspirera andra länder att följa efter.

Låginkomsttagare använder en större andel av sina inkomster på matinköp. Därför är det fördelningspolitiskt rimligt att använda pengarna från köttskatten till att sänka momsen på frukt och grönt.

Foto Jo-Anne McArthur