Driv köttskatt mot övergödning och bottendöd på FN-konferens

Minskad proteinkonsumtion motverkar övergödningen av havet. Nu krävs det kraftfulla politiska åtgärder. Det skriver Havsmiljöinstitutet i en ny rapport inför den globala FN-konferens som Sverige arrangerar tillsammans med Fiji i New York i samband med Världshavens dag den 8 juni. Då är det rätt tidpunkt för miljöminister Karolina Skog (MP) att lansera köttskatt som en effektiv metod att rädda haven från en pågående ekologisk kollaps.

Världshaven mår redan oerhört illa. Världsnaturfondens rapport Living Planet visar att läget för världens biologiska mångfald ser värre ut än någonsin. Populationerna av fiskar, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler har minskat med 58 procent sedan 1970.

I Östersjön finns ett enormt stort område av död botten. Omkring 30 procent av Egentliga Östersjöns botten lider av allvarlig syrebrist och 15 procent av botten saknar syre helt. Syrebrist har blivit allt vanligare även inne i våra skärgårdar. Det är en dold miljökatastrof av kolossala dimensioner.

En betydande del av Östersjöns övergödningsproblematik är kopplad till vår köttkonsumtion då jordbruket läcker enorma mängder växtnäringsämnen, främst kväve och fosfor. I Sverige används nämligen huvuddelen av åkermarken för foderproduktion, precis som i de övriga Östersjöländerna.

SVT:s dokumentär “Vårt grisiga hav” åskådliggör hur köttkonsumtionen ger upphov till algblomning och bottendöd. Dokumentären avslutas dramatiskt med att en forskare, programmets huvudperson, tittar in i kameran och säger: “Ät mindre kött och mer grönsaker”. Det är det mest betydelsefulla rådet för dig som vill rädda Östersjön.

En stor andel av näringsläckaget från landets avloppssystem kommer från köttkonsumtion. Göteborgarnas ökade konsumtion av kött är en av anledningarna till att Göteborgs Stad tvingas att satsa 360 miljoner kronor på att bygga en ny kvävereningsanläggning. Många andra svenska kommuner är redan igång med liknande kostsamma investeringar. Den totala globala kostnaden för miljöförstöringen av världshaven handlar rimligtvis om många tusentals miljarder kronor årligen.

Havsmiljöinstitutet lyfter köttskatt i rapporten “Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön” som en metod för att minska övergödning och fiskdöd. Att beskatta onödig destruktiv konsumtion har visat sig vara verkningsfullt i de länder som vågat införa sockerskatt. Vi kräver därför att regeringen i FN driver frågan om hur köttskatt ska användas som ett verksamt ekonomiskt styrmedel för att skydda världshaven och Östersjön.

Peter Kalmström och Jonas Norberg
Supervegobloggen

Foto Freeimages.com