Nya miljöskadliga livsmedelsstrategin eftergift för köttlobbyn

Regeringen la nyligen fram Sveriges nya livsmedelsstrategi som en proposition i riksdagen. Målen gäller fram till 2030 oavsett vem som regerar. Det är oerhört allvarligt att den fokuserar på att öka produktionen, främst vad gäller kött och mjölk, och inte på att stödja miljövänlig växtbaserad mat. Därför bör livsmedelsstrategin rivas upp och omarbetas.

Sverige har ett av världens största ekologiska fotavtryck per person bland annat på grund av vår höga köttkonsumtion. Det visar Världsnaturfondens senaste Living Planet rapport. Kött kräver nämligen enormt mycket mark, vatten och energi. Om alla andra människor skulle orsaka ett lika stort miljöavtryck som vi svenskar så skulle vi behöva 4,2 jordklot i stället för det enda vi har. De vilda populationerna av fiskar, fåglar och däggdjur har globalt minskat med 58 procent under de senaste 40 åren, vilket innebär en miljökatastrof av kolossala dimensioner.

Men när Sveriges Radio Ekot förra året pressade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om varför han inte vill se något mål om minskad köttkonsumtion i regeringens livsmedelsstrategi visade han sig inte ha den blekaste aning om att vår köttkonsumtion skadar miljön. Landsbygdsministern betonade istället att han tycker om kött och att han ogillar politiska pekpinnar.

Hur har det kunnat gå så illa med livsmedelsstrategin och med landsbygdsministerns miljökunskaper? Det beror rimligen på kött- och mjölkböndernas närmast militanta lobbyism för ständigt ökade subventioner. Kött- och mjölkupproren tycks aldrig ta slut.

Nyligen har EU-parlamentet i Bryssel utsatts för attacker av bland annat European Milk Board där intresseorganisationen Sveriges mjölkbönder ingår. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att däck har satts i brand utanför EU-parlamentet samt att polisen och politiker spejats med mjölk från tankbilar med högtryckssprutor.

Att regeringen viker ner sig för aggressiva särintressen skadar Sverige. En stor del av EU:s budget används för att subventionera djurindustrin och till det ska läggas stora nationella bidrag. Detta missgynnar kraftigt produkter vi vet kommer att efterfrågas allt mer, som vegetabiliska alternativ till kött och mjölk och biobränslen. Det innebär dessutom att svenskt lantbruk hamnar allt mer på efterkälken och tappar andelar på viktiga framtidsmarknader.

Vi skattebetalare betalar också alla de extrema miljöproblem som kött- och mjölkproduktion orsakar. Och dessa kostnader är hundratals gånger högre än subventionerna. Miljöskadorna är till stor del irreversibla och utgör ett mycket allvarligt hot mot vår framtida matproduktion.

I FN-rapporten Livestock’s Long Shadow framgår att köttindustrin är en såväl global som lokal huvudorsak till markförstörelse, skogsskövling, vattenförorening, vattenbrist och förlorad biologisk mångfald. Djurhållningen är en av de två eller tre störst bidragande faktorerna till alla våra mest allvarliga miljöproblem, på varje skala från den lokala till den globala, enligt rapporten.

Regeringen måste våga stå emot köttlobbyn och revidera livsmedelsstrategin med målsättningen att halvera den svenska köttkonsumtionen som Världsnaturfonden förespråkar.

Foto Jo-Anne McArthur