Servera växtbaserad mat i Almedalen för att rädda djuren i Östersjön

Svensk mat- och miljöinformation, den gröna liberala tankesmedjan Fores samt Djurens Rätt uppmanar i ett pressmeddelande alla som bjuder på mat under Almedalsveckan i sommar att välja vego av miljöskäl. Det är en uppmaning som kan betyda kolossalt mycket för djuren i Östersjön.

Situationen för Östersjön är akut. Bottendöden har redan drabbat 15 procent av Östersjön, en yta dubbelt så stor som hela Danmark. Finska forskare varnar nu för den kommande algblomningen i sommar. Östersjöns ytskikt har nämligen betydligt högre fosforhalter än i fjol. Det visade forskningsfartyget Arandas senaste observationsresa.

Visby och Gotland har drabbats oerhört hårt av algblomning och bottendöd på grund av övergödning. Djurhållningen är den i särklass största orsaken, då 70-80 procent av Sveriges jordbruksmark används till att odla foder till boskap. När Almedalsveckan arrangeras i Visby 2–9 juli är det ett utmärkt tillfälle att värna om Östersjön genom att servera veganskt.

Enorma mängder vatten används till bevattning av fodergrödor och vid djuruppfödning. Bekämpningsmedel och näringsämnen från åkrarna och gårdarna hamnar dessutom i vattnet. Gifterna kan finnas kvar under mycket lång tid i åar och diken och finns i dricksvattnet i Sverige, enligt Världsnaturfonden.

Näringsämnen som inte tas upp av växter på åkrarna hamnar i åar och sjöar, där vattenväxterna börjar växa av alla näring. Det gör att sjöarna växer igen med vass och flytbladsväxter. Näring som förs ut i Östersjön orsakar algblomningar som förbrukar syre. Då dör bottenlevande djur eftersom de inte kan andas.

Tunga miljöexpertorganisationer som FAO, Världsnaturfonden, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Naturskyddsföreningen är alla överens om att vi måste växla över från animalier till mer växtbaserad kost. Havsmiljön är ett ofta debatterat ämne på Almedalen. Det är lätt att prata men det är desto viktigare att föregå med gott exempel. Våga bjuda på vegansk mat i samband med eventen!

Foto Freeimages.com