Skriv på uppropet för vegonorm i offentliga verksamheter

Tysklands miljöminister Barbara Hendricks beslutade nyligen att kött och fisk inte längre får serveras vid det tyska miljödepartementets officiella bjudningar. Allt fler svenska organisationer, företag, sjukhus och skolor har infört vegetarisk mat som standard. Nu det dags för regeringen att stödja arbetet med att införa vegonorm i offentliga verksamheter.

Skriv på uppropet för vegonorm här: http://vegonorm.se/upprop/

Omkring 100 miljoner djur dödas varje år på svenska slakterier, enligt Djurens Rätts beräkningar. Det är en etisk katastrof av enorma dimensioner. Mat från växtriket gör också att den växande skaran människor som tagit ställning mot uppfödning och dödande av djur kan känna sig inkluderade.

I rapporten Livestock’s Long Shadow skriver FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO att djurhållningen är en av topp tre faktorer vad gäller markförstörelse, skogsskövling, vattenförorening, vattenbrist och förlorad biologisk mångfald. FN slår fast att djurhållningen är en av de två eller tre största bidragande faktorerna till alla våra mest allvarliga miljöproblem, på varje skala från den lokala till den globala.

Efter att ha granskat över 800 rapporter har Världshälsoorganisationens internationella cancerforskningsinstitut IARC kommit fram till att processat kött ska klassas som säkert cancerframkallande, medan rött kött ska klassas som cancerframkallande med mycket hög sannolikhet. Konsumtion av 50 gram processat kött per dag ökar risken för tarmcancer med 18 procent och desto större intag desto högre är cancerrisken. Världshälsoorganisationen uppmanar därför kraftfullt till en minskad köttkonsumtion.

Kommuner som ser över sina matkostnader inser snabbt att kött och andra animaliska produkter utgör en stor del av matbudgeten. Skolor som växlat över till vegetarisk kost har kunnat köpa bättre råvaror och kunnat höja standarden på maten rejält. Det innebär djurvänligare, miljövänligare och hälsosammare skolmat, till samma eller lägre pris.

I samhället finns det många kosthållningar att ta hänsyn till för den som lagar mat till andra. Det kan bli en utmaning, inte minst i skolor eller på andra offentliga platser där människor med olika bakgrund, religion, vanor, allergier och etiska ställningstaganden möts. Frågan är vad alla kan äta. Men det finns ingen livsstil som avråder från ugnsrostade rotfrukter och en mustig böngryta kan alla äta.

Regeringen, kommuner, myndigheter, företag, ideella organisationer – och även privatpersoner – bör införa vegonorm, precis som Barbara Hendricks redan har gjort på miljödepartementet i Tyskland.

Foto Jo-Anne McArthur