Stöden till grisindustrin orsakar lidande, död och miljöförstöring

Regeringens nya livsmedelsstrategi siktar på att öka produktionsvolymen och investeringarna i svensk grisindustri eftersom ”nuvarande investeringstakt är för låg”. I livsmedelsstrategin står det att en ”minskad detaljeringsgrad och ökad flexibilitet bör prägla djurskyddslagstiftningen”. Produktiviteten ska stödjas genom att det svenska djurskyddet anpassas till EU:s miniminivå. Detta skadar både grisarna och miljön.

Det vore politiskt relativt enkelt för regeringen att sluta stödja grisfabrikerna eftersom de bara står för 3,4 procent av företagen och 16 procent av produktionsvärdet inom djurindustrin, enligt tabellen nedan från livsmedelsstrategin. Dessutom ger grisindustrin inga öppna landskap eller ökad biologisk mångfald, men enorma mängder växthusgaser, övergödning och regnskogsskövling eftersom grisarna tvingas äta stora mängder soja för att växa snabbt.

Redan nu, innan den flexiblare djurskyddslagen är på plats, lever grisarna i verklighetens Gehenna. Djurrättsalliansens dokumentation för 2015 visar att djurplågeri är vardag i grisindustrin. Intensifieringen är motbjudande. På 1920-talet fanns 350 000 gårdar i Sverige med fyra grisar i genomsnitt. I dag finns 1200 grisföretag varav många har över 1 000 grisar. Grisarna är mycket grovt överviktiga och hålls instängda på så liten yta att de knappt kan vända sig om. En gris som väger 100 kilo har knappt en kvadratmeter i boxen.

Den extrema grisaveln har lett till mängder med smärtsamma genetiska defekter. Grisens livslånga lidande kulminerar ofta med att den hyperventilerade och ångestfyllda grisen långsamt kvävs med koldioxid tills medvetandet slocknar. Efter den bedövningen dödas de genom att halsen skärs upp. De förblöder, hängandes upp och ner utan någon som helst värdighet. De allra flesta fick aldrig uppleva dagsljuset eller den friska utomhusluften.

Grisarna utstår mer smärta i dag i Sverige än någonsin tidigare. Regeringens nya livsmedelsstrategi kommer att öka detta lidande. Därför behöver Sverige akut fler veganer och djurvänner i riksdagen som kan driva igenom en ny livsmedelsstrategi med potential att förverkliga framtidens djurvänliga och växtbaserade samhälle. Där varje husdjur är älskad för sin egen skull och där inga grisfabriker finns.

 

Tabell från regeringens nya livsmedelsstrategi som nyligen las som proposition i riksdagen.

Foto Jo-Anne McArthur