Öka krav på kommunernas matinköp!

Elisabet Qvarford, VD för Svenskt Kött, kräver i Dagens Samhälle 4/8 att kommunerna ska följa konsumenternas vilja och bara köpa djur som dödats i Sverige med skattemedel.

Naturligtvis ska kommunerna ställa högre krav när de köper mat. De bör kräva att inga djur ska ha lidit i onödan, i enlighet med svensk djurskyddslag. De flesta svenskar vill inte att djur ska transporteras i upp till 8 timmar. De skulle rysa vid tanken på vad insemination egentligen innebär och känna medlidande om de förstod hur kon gråter efter den kalv som tagits ifrån henne alltför tidigt.

Framför allt sjukhus har ju intresse av att patienterna inte blir sjukare. Skattemedel borde inte användas till att köpa in mat som innehåller kolesterol eller kan orsaka cancer enligt WHO. En tredjedel av alla grisar och kycklingar i Sverige är smittade med antibiotikaresistenta bakterier. Det borde vara självklart att sådan mat inte ska köpas in till barn och sjuka.

78% av kommunerna kräver enligt Elisabet Qvarford att djuren ska ha bedövats innan de dödas. Man kan undra om kommunpolitikerna har hört svenska grisar skrika under de minuter det tar innan bedövning med koldioxid börjar verka.  Nästan alla svenskar betraktar sig som djurvänner och reagerar med stark avsky när de får se vad som sker på svenska slakterier.

Liksom många andra delar av världen har Sverige för tredje året i rad drabbats av torka och vattenbrist. Det borde vara oerhört tydligt att svenska kommuner inte ska sponsra en verksamhet som kräver så enormt mycket vatten (och andra resurser) som köttindustrin gör.

Det är dags för kommunerna att höja kraven rejält på matinköpen och anamma den veganska trenden. Det skulle göra Sverige till ett föregångsland på riktigt!

Läs mer:

Svenskt Kött i Dagens Samhälle