Adventskalender 2017 – Dec 5

Grisens väg till julbordet  – lucka nr 5

https://stud.epsilon.slu.se/1661/1/nyman_c_100806.pdf

 

Liza Blomfagra

Vegan och djurrättsaktivist från södra Sverige.