Adventskalender 2017 – Dec 2

Grisens väg till julbordet – lucka nr 2 

Källa: http://www.svensktkott.se/aktuellt/blogg/inseminering–sa-blir-grisarna-till/

http://www.svensktkott.se/om-kott/kott-och-miljo/uppfodning/gris/

Liza Blomfagra

Vegan och djurrättsaktivist från södra Sverige.