Öppna landskap och mjölkindustrin

En vanlig sak som kött/mjölk förespråkare tar upp är att det behövs mer betande djur i Sverige för att bevara våra naturbetesmarker och dess artrikedom. Till viss del stämmer det argumentet, men precis som med allt annat så är det förvridet för att passa in i idyllen de försöker måla upp.
Men vad är sant? Ja, betande djur bidrar till det som kallas “biologisk mångfald” för de skapar perfekta förutsättningar för en del växter och mindre djur. Så visst behövs de, de är till och med såpass viktiga att det finns både EU och regeringsbeslut om att de ska bevaras. Som en del i det beslutet så betalas det faktiskt ut bidrag till lantbrukare som har djur som betar på de markerna, så vi alla betalar redan för det via skatten. Inte heller är det bara mjölkkor som betar på denna mark, hur mycket mjölklobbyn än vill påstå det.

Hästar och får är också djur som betar och brukar kunna hittas på de här markerna.

Så vi kan väl se hur det ser ut med förhållandet betesmarker/betande djur.

Yta på naturbetesmarker i Sverige:
Ca. 500 000 hektar

Antal betande djur:
1,5 miljoner kor/tjurar/kalvar.
355 000 hästar
250 000 får/lamm

Bra förutsättningar för en ko att beta, enligt KRAV, 0.6-0.7 hektar.

Bra bete för en häst är 0,5-1 hektar.

För får behövs 0,5-0,25 hektar/får.

Vi har alltså 2 000 000 betande djur enligt gällande regler bör ha mellan 500 000 – 1 500 000 hektar att beta på.

Så istället för att prata om att vi behöver MER djur kan inte ni som har djur börja med att låta dem gå ute och beta, istället för att ha dem instängda och ge dem foder. Bara en tanke.