VIKTEN AV ATT VARA AKTIV FÖR DJUREN

Att bli vegan är ett steg i rätt riktning. Man väljer att inte spendera sina pengar på produkter som djur utnyttjats för. Man väljer att inte besöka platser där djur utnyttjas för pengar. Man väljer att avstå ifrån djurförtryck. Det är ett starkt ställningstagande, men räcker verkligen det? Räcker det att bara ta avstånd ifrån djurförtrycket? Vad kan vi göra mer? BÖR vi göra mer? I den världen vi lever i idag, är djurförtrycket fortfarande…

"VIKTEN AV ATT VARA AKTIV FÖR DJUREN"