Varför bry sig om djur när det finns människor som lider?

”Hur kan du bekymra dig om djur när det finns så många människor som lider både i Sverige och i världen?”

Som aktiv och frispråkig vegan får jag ofta den frågan.
Svaret är att jag verkligen bryr mig om människor också. Anledningen till att jag väljer att kämpa för djuren, är att jag ser djurens lidande som en grundläggande orsak till oerhört många problem som också drabbar oss människor.

795 miljoner människor på vår planet har inte tillräckligt med mat för att leva ett bra liv (World Food Program). Samtidigt satsas enorma resurser på att livnära, frakta, inseminera, slakta och kyla djur i fångenskap och dessutom ge dem hormoner och antibiotika. Ungefär 60 miljarder landdjur hålls i fångenskap och lidande på det sättet – en ofattbar siffra! Det är naturligtvis helt i onödan och ett oerhört slösaktigt sätt att livnära människor! När jag förespråkar att vi ska sluta äta kött, förespråkar jag att vi istället ska satsa dessa resurser på människor och djur i frihet!

650 miljoner människor på vår planet har inte tillgång till säkert vatten (WHO). Till och med i Sverige har vi haft problem med torka under våren och sommaren 2016. Samtidigt vet vi att det går åt minst 600 liter vatten för att producera en enda liter mjölk, mycket mer för att producera kött och ungefär 200 liter för att producera ett enda ägg. Så när jag förespråkar att vi ska sluta använda animaliska mejeriprodukter, förespråkar jag att vi ska sluta slösa på vattnet och satsa det på människor, natur och fria djur!

65 miljoner människor har tvingats från sina hem på grund av krig, torka(!) och andra tragedier. Det finns ingen anledning att tro att den siffran kommer att minska i framtiden, och varje dag tvingas närmare 34 000 personer lämna sina hem. Samtidigt används 71 % av den mark vi odlar i Sverige till djurfoder, och globalt används ungefär 30 % av all landyta på planeten till betesmark eller för att odla foder. Så när jag propagerar för att vi ska sluta utnyttja djur, förespråkar jag att vi ska använda vår planet på ett bättre sätt, ge människor bra platser att bo på och skapa nya naturliga miljöer för vilda djur och växter.

1.9 miljarder människor är överviktiga (WHO). Det beror aldrig på att de ätit för mycket grönsaker och frukt. 14 av de 15 vanligaste dödsorsakerna i väst har samband med stort intag av animalier. När jag säger att vi ska sluta plåga djur för att skapa ohälsosam mat är det gynnsamt även för människor.

Juli 2016 var den varmaste månaden i mänsklighetens historia, på grund av mänskliga utsläpp. Att animalieproduktion är en stor miljöbov, större än alla transporter totalt, är otvivelaktigt. Det är svårt att överdriva beskrivningen av det lidande som global uppvärmning orsakar, och kommer att orsaka människor och djur. När jag ber människor att sluta äta djur, ber jag dem också att ta ett viktigt steg för att rädda människans fortlevnad på jorden.

Vi människor är beroende av att näringskedjan i havet fungerar. Ungefär hälften av det syre vi behöver andas skapas av fytoplankton. Vi vet att antalet fiskar har minskat med hälften under de senaste 40 åren (WWF). När jag förklarar att fisk, räkor och kräftor kan känna smärta på samma sätt som vi, är det delvis därför att människor behöver ren luft.

Jag tror att de flesta människor föds goda, men som barn får vi läras oss att andra varelser är mindre värda och kan utnyttjas, spärras in eller dödas. Den lärdomen är förutsättningen för all annan ondska. Om man inte accepterar andras lägre värde går det aldrig att motivera krig, rasism, sexism och utnyttjande. När jag säger att jag inte accepterar att djur behandlas som ägda objekt gäller detsamma också alla människor, oavsett ursprung, kön, religion och sexuell läggning.

Det finns många fler exempel där djurs lidande direkt och indirekt är kopplat till människors. Vi kan och bör inte ställa grupper mot varandra, vi behöver ta hand om alla världsmedborgare! Att döda och äta 3000 landdjur och många fler havsdjur varje sekund är inte försvarbart!

När vi låter bli att utnyttja kännande varelser räddar vi både människor och djur!