269 – Brännmärkning i solidaritet med djuren

269 var id-märkningen på en liten pojke som var född i fel kropp för att få lov att bli accepterad som den levnadsglada individen han var. Hans liv värderades bara i pengar och i den nyttan andra kunde ha av hans kropp. Hans egna känslor eller önskemål var det ingen som lyssnade på. Tillsammans med en massa andra av hans sort hölls han fången i ett trångt och ogästvänligt fängelse i väntan på att avrättas. Hans situation är långt ifrån unik. Barn slits dagligen från sina mödrar över hela världen, de ges ett id-nummer och packas sedan in med andra barn för att bara vänta på att slaktas. Det pågår ett massmord av ofattbara proportioner.

Hade folk insett vidden av detta dagliga massmord hade det troligen skett en snabb förändring i hur vi lever idag. Men folk väljer att blunda. Det är jobbigt att inse sanningen. Sanningen att man dagligen bidrar till detta massmord genom att äta kött och använda produkter gjorda av eller testade på djur. Det är jobbigt att ändra på sig. Det är jobbigt att se någon annan lida och dö. Så länge man slipper se det jobbiga kan man blunda för att man bidrar till massmordet. Men nu vill Djurfront visa allmänheten en glimt av hur djur lider. Man vill demonstrera sin solidaritet med djurens lidande genom att ta lidandet till Malmös gator.

Ett antal frivilliga samlades lördagen den 12:e maj för att utföra en symbolisk handling genom att brännmärka sina egna kroppar. Visserligen är brännmärkning av djur förbjudet i Sverige, men så är det inte i alla länder. Eftersom vi importerar en hel del djurprodukter hit och eftersom även djur i Sverige får utstå mycket smärta, så är symboliken högst relevant.

Metoden för demonstrationen med att brännmärka sig användes först i Israel 2012 av en rörelse som kom att kallas 269. En grupp djurrättsaktivister hade samlats för att ge en röst och identitet åt en ung tjur som de hade följt på vägen till slakt. Tjuren hade siffrorna 269 på sin öronmärkning. Demonstrationen fungerar som ett skådespel där man imiterar djurindustrins brutalitet mot de mest utsatta varelserna i samhället. Man vill demonstrera det lidande och den skräck som djuren upplever varje dag och föra fram det så att det blir tydligt för folk hur fruktansvärd vår behandling av djur är.

Grundtanken med 269 är att det ska vara en enkel symbol att minnas och att sprida. Målet med rörelsen är att man vill ändra folks tänkande i grunden. Människans syn på sig själv som totalt överlägsen alla andra är djupt rotad i folks medvetande. Orättvisorna som följer på detta sätt att tänka är enorma och därför måste det ske en rejäl ändring. Veganism är bara ett steg. Huvudmålet för 269-rörelsen är att helt kullkasta specisism (speciesism – “the practice of treating members of one species as morally more important than members of other species; also, the belief that this practice is justified”). Metoden är att på ett genomträngande sätt KRÄVA förändring snarare än att be om det. Folk måste få upp ögonen för vad som pågår.

Aktionen i Israel och siffrorna 269 har därefter spridit sig världen över och överallt vill folk protestera mot det industriella lidandet och dödandet vi utsätter djuren för. I Sverige var detta andra gången auktionen utfördes. 2017 anordnades det i Stockholm. Denna gång var det i Malmö och 5 personer stod samlade för att märkas med det glödheta stålet. Budskapet gick tydligt ut till publiken som bildats för att bevittna aktionen. Med brutala “boskapsskötare” och skrikande offer blev det en grafisk demonstration av hur människan åsamkar oskyldiga djur både fysisk och psykisk smärta i den hanteringen djuren tvingas att utstå. Tillsammans med skyltar på djur som lider inom olika industrier fick åskådarna sig en ordentlig tankeställare över vilket lidande mångas dagliga vanor orsakar för biljontals djur världen över. Aktionen kan anses lyckad om åtminstone någon ändrar sina vanor till och därmed bidrar till en värld med mindre onödigt lidande.