Vi är redan självförsörjande på mat

Flera partier har i dagarna gjort utspel om att de vill höja eller säkra förmågan att producera mat. Att vara självförsörjande är en bra idé, men problembeskrivningen bygger på felaktiga premisser.

Under världskrigen stod privata odlingar för en stor del av grönsaksproduktionen. Att besöka en koloniträdgård är inspirerande, när man inser vilka mängder grönsaker som produceras på liten yta. Självförsörjning på vegetabilier är enkelt. Det är bara om man envisas med att äta djur som problem med vatten, energi, avfall och mycket annat uppstår. Övergång till mer växtbaserad matproduktion vinner hela vårt samhälle på, både etiskt, miljömässigt och för vår hälsa. Världscancerfonden rekommenderar oss att äta huvudsakligen från växtriket och sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes typ 2 både förebyggs, lindras och kan gå tillbaka med ett växtbaserat ätande.  

När torra länder som Qatar planerar självförsörjning bygger de växthus och odlar grönsaker. De utnyttjar teknik och vetenskap, använder solkraft och avsaltar havsvatten. De inser att inga djur kan omvandla energi till näring på det sätt som växter gör. Permanenta självförsörjande baser på Månen eller Mars planeras inte heller med animalier på menyn.

Sverige producerar idag ungefär 5000 kalorier i form av mänskligt ätbara vegetabilier per person och dag. Sverige är alltså redan mer än väl självförsörjande, om vi slutar äta djur!

Mer info:

  • http://www.futurefarmers.com/victorygardens/history.html
  • https://www.theguardian.com/environment/2012/nov/24/growing-food-in-the-desert-crisis
  • https://www.newscientist.com/article/2108296-first-farm-to-grow-veg-in-a-desert-using-only-sun-and-seawater/
  • https://mercyforanimals.org/vegan-martians-nasa-reveals-plant-based-menu
  • https://cornucopia.cornubot.se/2018/03/svenskt-jordbruk-kan-forsorja-hela.html