Vill vi ha pengar eller luft?

Vad är mest värdefullt, att göra en god ekonomisk affär, eller ett gott klimat med ren luft att andas?

Det kan vara lätt att avfärda skogen som lite träd vilka man kan hugga ner för att sen ersätta med nya och därmed tro att allt är frid och fröjd. Men det är skillnad mellan skog och en samling träd. I gamla skogar med träd som stått sedan 1800-talet hinner det utvecklas en enorm mångfald i insekter, mossor, svampar, djur och fåglar. Liknande artrikedom går inte att finna annanstans än i riktigt gamla och orörda skogar. Den typen av skog finns det endast ett fåtal kvar av i Sverige. Våra gamla skogar är en del av något som kallas för norra skogsbältet, vilket sträcker sig runt om hela planeten. Tillsammans med skogar i bland annat Finland, Ryssland, Alaska och Kanada utgör de ETT enda ekosystem och detta skogsbältet är väldigt viktigt bland annat eftersom träden i dessa skogar producerar stora mängder syre och de binder mer kol än i alla tropiska regnskogar tillsammans.

Det är skillnad mellan naturskog och odlad skog. I Sverige finns bara c:a 3% naturskog kvar. En skog räknas som naturskog när den innehåller flera olika sorters träd som är olika gamla, den är relativt opåverkad av människan och det finns mycket döda träd som kan ge liv åt olika svampar och insekter. En odlad skog innehåller träd av ungefär samma ålder och art. Där kan inte ekosystemet av svampar och insekter utvecklas såsom det gör i en riktig naturskog. Om man avverkar en naturskog riskerar man att förstöra långt mycket mer än en fin bit natur eftersom man då förstör livsmiljön och möjligheten till liv för en mängd olika arter av träd, svamp, insekter och djur. Man riskerar också att förstöra ekosystemet i det norra skogsbältet och därmed också förstöra det positiva klimatarbete detta ekosystem gör.

Nu planeras avverkning av naturskog i Rättviks kommun, en skog som av WWF har utsetts till extra skyddsvärd natur. Mellan 2013 och 2017 har man avverkat 600 hektar (en yta stor som ungefär 1200 fotbollsplaner) och nu planerar man alltså att hugga ner mer. Förutom att det förstör ovärderlig natur och dödar tusentals träd som är långt över 100 år gamla, så förstör man även hemmet för flera olika hotade växt- och djurarter. Det går även emot riksdagens miljömål om att skydda 20 % av Sveriges land- och sötvattenområden till år 2020. Med tanke på att vi inte har så mycket naturskog kvar är det av högsta vikt att skydda det vi faktiskt har. När den är borta går det inte att ersätta den genom att plantera nya träd. Vi KAN inte återskapa det ekosystem som byggts upp av naturen själv under flera hundra år. Flera olika naturskyddsföreningar är överens om avverkningens negativa effekter. I Rättvik har personer från bland annat Greenpeace, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen samlats för att protestera mot den planerade avverkningen där de står sida vid sida för att skydda skogen.  

Även i Horndal i Dalarna planeras avverkning av 40 hektar skog för att ge plats åt Google som köpt upp 109 hektar mark där. Kommunen och näringsministern gläds åt arbetstillfällena och investeringen, men tänker inte på naturvärdet som förstörs.

Det är hög tid att regeringen och landstingen också lyssnar på varningarna och slutar att bara se till de kortsiktiga ekonomiska vinsterna. Planeten och klimatet mår inte bra av mer pengar. Vi måste göra allt vi kan för att försöka bibehålla ett stabilt klimat och då måste vi behålla våra träd och skogar. Att försöka rädda oss från stora klimatförändringar kommer att kosta långt mer än vad man tjänar på att sälja och avverka skog.