Animalieproduktion förstör vår odlingsjord!

På SVT Play går nu en oerhört intressant och ganska deprimerande dokumentär, Sista skörden! Den går igenom en mängd problem som vårt nuvarande jordbruk orsakar: Döda och utarmade jordar, minskande antal daggmaskar, monokulturer, övergödning, fosfor, erosion, brist på mylla, plogning, mikronäring, bekämpningsmedel mot insekter och svampar gås igenom med smärtsam noggrannhet och många detaljer. Vi slösar bort en av våra allra viktigaste resurser: ”Vi håller på att tömma vårt jordkonto!”

Det behövs mer mångfald. Fler levande djur av alla olika sorter, framför allt insekter, maskar och levande, friströvande betesdjur. Fler och mer varierade grödor, speciellt fleråriga sådana. Vi måste revolutionera vårt jordbruk och vårt sätt att producera mat!

Enligt Jordbruksverket används ungefär 70% av all åkermark i Sverige för att producera kött, ägg och mejerier och odlad fisk. En liten del av den marken används för bete och den större delen för att producera spannmål till instängda djur. Genom att gå över till en växtbaserad kost, låta bli att äta döda djur och upphöra med markslöseri skulle vi kunna lösa dessa problem både i Sverige och internationellt.

Mer info:f

  1. Sista skörden
  2. Why Vegan Diet Failed In Land Use Study