Antibiotikaresistenta bakterier hotar oss alla

SVT Play visar en dokumentär om antibiotikaresistenta bakterier. Filmen visar att 77% av danska grisar har dessa bakterier och att 25 000 européer/år dör. Dessutom har filmen starka bevis för att grisbönder och veterinärer länge dolt sanningen.

Det är en sevärd dokumentär som bara är en del av sanningen! Det är alltför lätt att förfasas över danskarna och skryta om att vi i Sverige slösar mindre ned antibiotika.

Nyligen visade samma redaktion, Dokument Inifrån, en film om svensk kycklingindustri. Där uppdagas att var tredje kyckling har samma bakterie.  Svenska organisationer och veterinärer ljuger, precis som de danska. (Filmen saknas tyvärr på SVT Play, men här är en artikel i relation till programmet)

Globalt missbrukas 70% av all antibiotika för att skapa animaliskt protein från djur på land och i vatten. Alla insatta är rädda och förstår att konsekvenserna drabbar alla länder. Risken har varit känd sedan 1940 och ingen lösning är på väg. Prognoserna för år 2050 visar att antibiotika-resistenta bakterier kommer döda fler än cancer. Samtidigt behövs antibiotika, jag vet säkert att minst en av mina familjemedlemmar hade varit död idag utan.

Varje inköp av kött, fisk, mejerier eller ägg (oberoende av ursprungsland) stödjer den bransch som är huvudorsaken till detta enorma hot.
Här finns mer att läsa och se:

 1. PBS Frontline The Trouble with Antibiotics – Video 2015
 2. PBS Frontline Hunting the Nightmare Bacteria – Video 2013
 3. TT via Dagens Medicin om Jordbruksverkets censur i februari 2017
 4. Lantbrukets Affärstidning om bakterier i svensk kyckling
 5. WholeFed om kopplingarna mellan kött och antibiotika
 6. New Scientist om flugor som sprider antibiotika från djur till människor
 7. Al Jazeera om The End of Modern Medicine – Video
 8. Time Magazine om antibiotika i fiskodling
 9. Dokumentär om fiskodling i Kanada från 2013 – Video
 10. USA:s Centers for Disease Control and Prevention
 11. Hur antibiotika sprids med djurfoder – The Independent