Verkligheten för djuren som skickas ut i resor som exportvaror

Den fruktan, lidande och stress som djur i transporter får uppleva är mycket, mycket svår att beskriva. Årligen skickas flera hundra miljoner kor, tjurar, får, grisar, fåglar, hästar, åsnor och mera ut i resor från europeiska länder till  Afrika, Mellan Östern och andra europeiska länder, resor som ofta tar flera veckor med gränskontroller som kan pågå i dagar. De fullständigt försvagade, utmattade och förnedrade djuren utsätts för slag och petningar med käppar eller får sina svansar brutna om de irrar i ‘fel’ riktning vid byten från lastbil till fartyg eller omvänt. Djur som har förlorat mycket av sina rörelseförmågor p. g. a., sjukdom eller skada dras uppför eller knuffas nerför ramper. Deras ben dras hur som helst, ofta i fel riktning något som åsamkar djuren ett stort lidande och ofta brutna ben. Hela djur lyfts genom att ett eller två av deras bakbben binds till en kran. Hela djurets tyngd läggs alltså på dessa ben. Det redan grovt skadade djuret förnedras sedan genom att det lyfts upp-och-nervänt.

I en 5-årig granskning av levande transporter från Frankrike till Turkiet filmades tjurar stående/liggande i lastbilar fyllda av avföring (för självklart behöver de utföra sina behov).  Djuren åt av avföringen då de svältes och slickade på metallrören över öppningar för att få i sig vattenkondens när vare sig vattenförsörjning eller ventilation fungerade. De djur som stupade dog långsamt av kvävning i avföringen. Det värsta är att inget kan ogöra det lidande som dessa djur och många, många före dem har genomgått. Det har uppdagats att ‘bättre’ lastbilar under resors gång har bytts ut till helt undermåliga.

En sak är säkert, dessa transporter måste upphöra omedelbart. De borde aldrig ha skett. Vardera djur som har gått genom detta har lidit till ingen ände. Även om truckarna hade varit i bättre skick så skickar man inte ut djur på sådana här resor. Den största makten har konsumenterna genom att vägra att äta kött av transporterade djur. Om lagen följer beror helt på om det sitter tillräckligt många i regeringar som går ihop och förbjuder transporterna.

Tabellen visar antalet av vissa djur som exporterats från europeiska länder 2015, beräknat från sajten Trade Map. Beräkningen ger ett minimum av antalet djur. Alla länder är inte med i tabellen.

LAND

NÖTDJUR

SVIN

FÅR, GETTER

FÅGLAR

Frankrike 664 000 311 600 164 842 11 531 556
Holland 130 000 2 566 792 152 771 67 387 111
Spanien 73 451 591 668 624 428 406 222
Danmark 25 000 1 579 472 142 6 632 888
Storbritannien 2 750 36 79 228 599 000
Estonia 15 000 30 956 2771 35 444
Tyskland 154 000 628 400 5 485 58 179 778
Sverige 114 1540 0 3 877 792
Källor:
Se också: