Ät inte djur för de öppna landskapens skull

Ett vanligt argument till att äta kött är för att bevara de öppna landskapen. På en del låter det som att det är själva ätandet av kött som hindrar hela Sverige från att växa igen. Speciellt illa är det när SVT på bästa sändningstid sprider budskapet (se Köttets lustar), och hur det får folk att fortsätta äta djur med gott samvete.

Öppna landskap är ingen anledning till att äta djur.

För det första vore det ett hån mot i stort sett alla de oskyldiga individer en stoppar i munnen att resonera så. I Sverige slaktas varje år över 99 miljoner kycklingar, 2,5 miljoner grisar och miljardtals fiskar som inte har något alls med öppna landskap att göra. Och de importerade djuren, som står för cirka 50% av konsumtionen, har heller inget med de svenska öppna landskapen att göra.

För det andra växer inte hela landskapet igen. All yta utan skog är inte ”öppet landskap” som en del verkar tro. På öppna landskap går betesdjur. Dessa täcker cirka 450 000 hektar av Sveriges yta, vilket motsvarar ungefär samma storlek som Närke, dvs. ett av Sveriges minsta landskap.

Det är inte när du stoppar djuret i munnen landskap hålls öppet, utan det är när djuret stoppar gräset i sin mun. Detta gör djuret givetvis bäst när det är vid liv, och inte efter det slaktats. Kor håller betydligt mer landskap öppet om de inte slaktas efter ett par år, och istället får beta lyckligt i 25 år. Tvärtom kämpar många bönder för att minska antalet betesdagar, eller för att helt slopa beteskraven.

Alltså, ät inte djur för de öppna landskapens skull. Kom åter när hela Sverige sänkt sitt köttätande till cirka en bit naturbeteskött i veckan, då kan vi diskutera hur landskapen ska hållas öppna. Människan klyver atomer och flyger till Mars, så jag är övertygad att om viljan finns så dröjer det inte länge tills vi finner en lösning.

Idag är öppna landskap endast ett värdelöst argument för att rättfärdiga det enorma lidande och dödande vi utsätter de oskyldigaste individerna på vår jord för, de icke-mänskliga djuren.

Källor
SVT: Köttets lustar (avsnitt 3)
Djurens rätt: Antal slaktade djur
Jordbruksverket: Antal hektar betesmark och slåtteräng
Vethos: Öppna landskap och biologisk mångfald

Förtydligande: I artikeln syftar man på de öppna landskap som riskerar växa igen om det inte går betesdjur där, dvs. betesmark och slåtteräng.