Honung

Honung

Är honung veganskt? För någon som tar sina första steg mot att bli vegan kan det vara svårt att avgöra. Honungen finns ändå där och ingen skadas av att man tar den. Eller?

En vegan använder inte produkter som kommer från djuren. Honung kommer från bin och därmed är inte veganskt. Men varför är det fel att använda honung om ingen skadas och det ändå finns överflöd av det i bikupan?

För det första är honungsproduktion och biodling negativt för miljön på flera sätt. Många säger att biodling är bra för miljön eftersom bina pollinerar den mat vi producerar till livsmedel, men i själva verket konkurrerar tama honungsbin ut vilda pollinerare såsom humlor och förstör därmed den naturliga balansen i naturen . Utan vilda pollinerare riskerar många växter att försvinna eftersom de är betydligt bättre pollinerare än honungsbina . Det är ett stort hot mot vår matproduktion att naturliga pollinere försvinner . Försämrad matproduktion ger oss både brist på mat i livsmedelsaffären och stora ekonomiska problem .

Om man tittar på importerad honung så är det negativt för miljön på grund av de koldioxidutsläpp det kostar att transportera honung världen över. På vissa ställen i USA transporteras dessutom bina omkring i stora lastbilar för att agera pollinatörer vid stora odlingar, vilket ytterligare försämrar honungens miljöavtryck. Förutom detta fuskas det väldigt mycket med honung i världen. Man blandar ut honungen med sirap eller skördar den alltför tidigt och torkar den maskinellt. Allt för att spara tid och pengar . I många länder är det tillåtet att använda antibiotika och kemikalier i bisamhällena för att förhindra bakteriespridning, vilket riskerar att göra bina mindre motståndskraftiga mot sjukdomar .

För det andra är biodling inte något som gynnar bina och med binas bästa i åtanke. Även om det spontant kan se ut som att bina har det bra, så är det inte något naturligt liv för dem att leva i våra bikupor. För att komma åt honungen använder man rök för att jaga undan bina och förhindra dem att försvara kupan. Att de försöker försvara kupan är ett tydligt tecken på att vi gör något som är mot deras vilja. När man skrapar honungen från ramen är det många bin som kläms ihjäl. Sockerlösningen vi ger bina i utbyte mot honung gynnar inte bina eftersom de då förlorar viktiga näringsämnen och antioxidanter som finns i honungen.

Aveln av bin är också problematisk. Man avlar fram bin som är avsedda att ge hög produktivitet. Detta gör den genetiska variationen mer begränsad och bina blir känsligare för sjukdomar. En sjukdom bland bin kan då plötsligt slå ut stora mängder bin. Drottningen insemineras med hjälp av små mini-tänger och en nål där hon ligger fastklämd under ett mikroskop . Drönarna som mjölkas får huvudet krossat i processen. Ofta klipper man även drottningens vingar för att hon inte ska lämna kupan.

Vi MÅSTE inte äta honung. Äter man honung utnyttjar man djuren mot deras vilja och det är just därför det inte är veganskt. Honung är till för bina och det är något de har gjort åt sig själva. Låt honungen vara åt de som behöver den bäst – bina.