Barbariska traditioner

De senaste månaderna har en serie nyheter om barbariska traditioner publicerats. Spanjorer plågar tjurar, kineser äter hundar, färöbor dödar delfiner, japaner och isländare slaktar valar, muslimer offrar kor, amerikaner jagar lejon och många andra.

Vi gör helt rätt som fördömer dessa övergrepp. Det finns inga försvar för dem! Ursäkter som hänvisar till sedvänjor, kultur och religion kan vi bortse från. Offrens perspektiv måste alltid väga tyngst. Den som förövar, underlättar eller sponsrar de här verksamheterna borde omedelbart sluta. Det är vår mänskliga plikt att reagera och protestera.

På samma sätt är det vår moraliska skyldighet att upphöra med våra egna förbrytelser. En julskinka kommer från en gris som kvävts, en kräftskivas offer har kokats levande och ett ägg kommer från en höna vars bröder malts till döds. Allt detta är lagligt och helt normalt i Sverige.

Veganer vill inte medverka till något slags våld, och säger därför nej till animaliska produkter. Att bli vegan är lätt. Beställ ett gratis startkit från Djurens Rätt eller Djurrättsalliansen och prova!