Det är värre att slå kvinnor!

”Jag slår i alla fall inte kvinnor”.

Tänk om en chef som slår sina manliga anställda skulle försvara sig så. Argumentet skulle genast och med all rätt förkastas som absurt, eftersom alternativet att inte slå någon alls är det enda rätta.

Ingen skulle försvara chefens personliga frihet att slå! Chefens kultur, ålder, kön eller motivering är irrelevant. Ingen skulle heller applådera en minskning från daglig misshandel till våld alla dagar utom måndag. Offrets perspektiv och rätt att undvika skada är en självklar och allmängiltig moralisk regel!

Vi vet alla att alla djur, även fiskar, delar vår förmåga att lida och alltså måste betraktas som offer ur moralisk synvinkel. Vi vet också att människor klarar sig utmärkt utan att äta animalier. Trots detfortsätter människor att utnyttja djur i enorm skala med ursäkter som:

– Danskarna behandlar grisarna mycket sämre än vi gör i Sverige.

– Halal-slakt är vidrigt, det måste vi stoppa!

– Sveriges minknäring tvångsineminerar inte, som andra djurbrukare gör.

– Storskaligt djurbruk är hemskt, men kobonden älskar djur.

Även här finns ett alternativ som är det enda rätta: att inte utnyttja djur alls. Det finns inga giltiga ursäkter för att göra det!