Djurskyddet skyddar industrin och du bryr dig inte om djuren

…även om du köper svenskt.

För samhällen som använder sig av djurskydd för att linda in systematiskt förtryck i fina begrepp är det viktigt att poängtera produkters ursprung. Som till exempel från Sverige, där det även kan vara viktigare än andra kvalitetsstämplar. Därför att varje djurskydd bestäms, skrivs och kontrolleras olika från land till land även om det omoraliska som sker i djurindustrin är det samma.

De som högljutt använder sig av sitt eget lands djurskydd för att rättfärdiga djurindustrin vet inte helt om andra länders djurhållning. Linda in det med enstaka begrepp såsom GMO-fritt, antibiotika, frigående, “ute halva året”, “de mår bra” och det spelar ingen roll vad “bra djurhållning” betyder därför att mottagaren för dessa idéer, konsumenten, vet ännu mindre. De vet redan lite om djurhållningen i sitt eget land då den verkliga bilden stoppas och filtreras på vägen till affärshyllan.

Djurrätt vill i grunden ge djuren rätt till sitt eget liv, ett individ- och även personstatus som skulle ta från människan makten att hålla andra arter i burar oavsett storlek. Djurrättsrörelsens dagliga arbete utgör ett hot mot djurskyddspolitiken för att det granskar genom ytan – bortom skillnaden på hur man utnyttjar och dödar djuren. Det kommer alltid vara olika grader i helvetet när vi gör det överhuvudtaget. De som nöjer sig med djurskydd, bryr sig inte om djuren.

Det finns hopp inom rörelsen, varje djurrättsaktivist som vågar prata högt och visa varför det är fel i grunden att utnyttja och döda djur försvagar den stolta fasaden av vår djurskyddspolitik och i långa loppet kommer en stor del av befolkningen att se rakt igenom det oetiska. Trots att människor har en tendens att välja sina egna kortsiktiga intressen före andras grundläggande är de öppna för information och för den vidare. Med utredning, kunskapsspridning och uppmaning till en öppen diskussion kan man lära sig om hur grymheten är generaliserad oavsett land och alla har någon kapacitet för empati och medlidande. Kapaciteten att känna att något är fel även om det är svenskt.

Därför kommer frigörelsen att vara global, även där djuren påstås födas upp under den bästa skyddslagen.

Mer info:

  • https://api.worldanimalprotection.org

Foto: Djurrättsalliansen