LRF försvarar köttet

I Göteborgsposten 26 oktober försvarar LRF Västra Götalands ordförande Sofia Karlsson köttet och hävdar att dödande av djur inte är något problem för miljön . När det gäller bruttoutsläpp av växthusgaser så varierar siffrorna en del beroende på hur man räknar, från FN:s senaste siffra 14,5 % till World Watch Institutes 51%– men att kött är en miljöbov är otvetydigt 2017. LRF:s argumentation bygger på några enkla villospår:

 • Det finns annat som är värre: Ett synnerligen tveksamt och irrelevant argument. Är vi miljövänner om vi köper en svensk stadsjeep i stället för en utländsk? All köttproduktion, även den svenska, utnyttjar ändliga resurser, från rent vatten till transporter, kylning och antibiotika, och den släpper ut både koldioxid, metangas och lustgas.
 • Gräsbaserad uppfödning av nötkreatur: LRF nämner inte att de flesta nötkreatur bara går ute ett par månader om året och att andra djur som föds upp för sitt kött aldrig får göra det. Fabriker fyllda med grisar, kycklingar, minkar eller kaniner som drivs av LRF:s medlemmar bidrar varken till öppna landskap eller biologisk mångfald. Levande, fria djur av alla sorter är bra för miljö till skillnad från insemination, mjölkning, slakt och transporter. Kolinlagring i marken vid gräsbaserad uppfödning är obetydlig jämfört med växthusgasutsläppen, nyligen visat i den internationella forskningsrapporten Grazed and Confused.
 • Gödsel och matjord: Återigen använder LRF positiva effekter av levande djur som ursäkt för att döda. Man behöver inte vara diplomerad agronom för att inse att om vi verkligen behöver avföring för gödsling, så måste djuren leva för att ge ifrån sig avföring och inte som idag, slaktas i späd ålder för maximal vinst.
 • ”Färre djur medför att en mindre mängd av den jordbruksmark som inte kan plöjas inte alls används till livsmedelsproduktion.” – Här visar LRF en slående brist på kunskap och fantasi. Idag används ca 80% av världens åkerareal för att producera foder eller bete, dvs mat till djur i fångenskap. Naturligtvis kan den här arealen användas på andra sätt eller till att producera grönsaker, frukt eller spannmål för människor.

LRF Västra Götaland vill naturligtvis hävda att just västsvenska kor är annorlunda. Sveriges kor lider på samma sätt som kor i andra länder.

Näringsmässigt klarar vi oss utmärkt utan kött. Det är därför inte rimligt att acceptera alla de negativa effekter som följer av köttkonsumtion. Utöver skador på miljö och lidande för djur är det även negativt för vår hälsa. Världscancerfonden och WHO har sedan länge slagit fast att rött kött orsakar cancer. Ingen av dessa expertpaneler har uttryckt att detta inte skulle gälla svenskt kött.

Det är synnerligen tråkigt att se den ansvarslöshet som fortfarande uppvisas från LRF och köttindustrin. Att producera en skadlig produkt och samtidigt motverka en minskad konsumtion av denna produkt och skapa förvirring kring skadliga effekter är vad tobaksindustrin gjort i årtionden. Låt i stället LRF verka för ett sundare ätande, miljövänlig matproduktion och låt oss gemensamt omfamna det gröna kostskifte som pågår för fullt idag.

David Stenholtz, Ordförande Läkare för framtiden

Peter Kalmström, Chefredaktör Supervegobloggen

Källor:

 1. LRF:s artikel: http://www.gp.se/nyheter/debatt/regionen-pekar-felaktigt-ut-k%C3%B6tt-som-klimatbov-1.4766434
 2. 14,5%: http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/
 3. 51%: http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
 4. Om gräsbaserad uppfödning och kolbindning: http://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/project-files/fcrn_gnc_report.pdf
 5. Kött orsakar cancer WHO: http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
 6. Kött orsakar cancer World Cancer Research Fund International: http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/cancer-prevention-recommendations/animal-foods
 7. Vi klarar oss utmärkt utan kött: https://www.eatrightpro.org/~/media/eatrightpro%20files/practice/position%20and%20practice%20papers/position%20papers/vegetarian-diet.ashx
 8. 80% åkerareal globalt används till att producera kött: http://www.fao.org/animal-production/en/
 9. Kor lider i Sverige: http://djurfabriken.se/mjolkfabriken
 10. Tobaksindustrins propaganda: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879177/