Massutdöende

Det sjätte massutdöendet kan bara undvikas med växtbaserad mat.

Vi står inför ett sjätte massutdöende av jordens varelser. Ett massutdöende definieras som händelser där mer än 75 % av alla arter försvinner. Jorden har genomgått fem massutdöenden tidigare och nu är vi inne i ett sjätte. Det som orsakat tidigare massutdöenden är hastiga förändringar i klimatet orsakat av exempelvis vulkaner eller asteroider. Denna gång är orsaken inte något yttre hot. Orsaken till det sjätte massutdöendet är människan.

Människan orsakar denna sjätte massutrotning på olika sätt. Ett sätt är vår påverkan på klimatet genom växthuseffekten. Vi gör jorden varmare genom att vi släpper ut stora mängder växthusgaser. För varje grad som klimatet blir varmare ökar risken för att fler arter ska dö ut dramatiskt. Om inget görs åt koldioxidutsläppen och den ökande växthuseffekten hotar klimatförändringarna att utplåna en sjättedel av alla världens arter.

Den största orsaken till massutdöendet av arter är dock inte klimatförändringen, utan är istället att människan tar så stor plats. Vi är många människor och ökar snabbt i antal. Omkring 80 % av de utrotningshotade djuren är hotade på grund av jordbruk och dess expansion för att förse allt fler människor med mat. Vi hugger ner stora ytor av tropisk regnskog för att skapa betesmarker åt boskap och för att odla spannmål till djur. Denna avskogning är förödande för djuren som lever där eftersom deras naturliga miljö försvinner. Avskogningen bidrar dessutom till att växthuseffekten ökar eftersom den tar bort trädens förmåga att binda koldioxid.

Att försöka ge människor mat genom att producera mer kött är fel väg att gå. För att producera nötkött krävs det 160 gånger så mycket land i anspråk per kalori jämfört med ex potatis eller ris och det orsakar 11 gånger så mycket växthusgaser. En köttätare orsakar 7,2 kg koldioxidutsläpp per dag medan en vegan orsakar 2,9 kg. Genom att producera kött som livsmedel bidrar man alltså till massutdöendet genom att dels bidra till avskogningen och dels genom att öka på den globala uppvärmningen genom ökande koldioxid.

Enligt FNs miljöprogram är köttproduktion slöseri med resurser. Genom att ge människor spannmål direkt istället för att ge det till djur för köttproduktion kan vi förse massor av människor med mat. För att skapa 1 kg nötkött krävs det till exempel mellan 5-20 kg spannmål. Trots detta slöseri och trots att UN redan 2010 uppmanade till vegansk diet, så äter vi mer kött nu än tidigare.

För att undvika ett sjätte massutdöende måste vi agera snabbt. Vi måste förändra vår livsstil drastiskt. Den globala uppvärmningen måste bekämpas genom minskade utsläpp av växthusgaser och vi måste sluta hugga ner och förstöra djurens hem till förmån för vårt köttätande som bäst kan beskrivas som egoism och girighet. Redan 2010 uppmanade FN till en global övergång till vegansk diet. Det sjätte massutdöendet kan bara undvikas om vi följer FNs råd.

 

Läs mer: