Palmolja och soja

Både palmolja och soja har välförtjänt dåligt rykte ur miljösynpunkt. För att odla dessa grödor bränner och hugger man ned regnskog, vilket gör att många unika djurarter förlorar sitt levnadsutrymme. Ett skrämmande exempel är orangutangerna, vars utrymme har minskat med över 90 % sedan 1970. När man anlägger industriella odlingar av palmer eller sojabönor utarmas artrikedomen och jordens möjligheter att binda vatten och kol. Eftersom det handlar om gigantiska arealer blir konsekvenserna allvarliga och långvariga.

Som konsument kan man försöka ta reda på vilken palmolja och soja som har certifierats. Men värdet av dessa certifieringar är tveksamt, och dessutom är det svårt att avgöra om en produkt innehåller certifierade ingredienser eller ej.

Enklare och effektivare är att helt sluta äta animalier, för en stor majoritet av all soja och en avsevärd mängd palmolja går till kraftfoder. Köp av ägg, kött, odlad fisk eller bröstmjölk från ett djur sponsrar direkt användningen av stora mängder soja och palmolja, även om dessa saknas på innehållsförteckningen.

Att minska konsumtionen av soja och palmolja är bara en av många anledningar att äta veganskt!

EDIT: I en tidigare version av artikeln påstods felaktigt att en majoritet av all palmolja går till att producera foder. Det är inte en majoritet, men enorma mängder. T ex importerade Lantmännen (som ju producerar stora mängder djurfoder) nästan 10 000 ton palmolja 2016.
Vad gäller soja så stämmer påståendet, av den soja som importerades till EU används ca 90% till djurfoder.

Läs mer:

  1. Om palmoljeanvändning i Norge
  2. Sojaproduktion globalt
  3. Generellt om palmolja
  4. SVT och Djurens Rätt om palmolja
  5. Om palmolja i biodiesel
  6. Lantmännen om palmolja