Overshoot day 2017

Redan den 2:e augusti tog vi slut på årets förnybara resurser, vilket är rekordtidigt. Den andre augusti är en dag tidigare än 2016 och hela 83 dagar tidigare jämfört med för 30 år sedan (24:e oktober 1987) . Från och med nu lever vi över vår budget av världens tillgångar och tar av framtidens resurser. Med den förbrukningshastigheten vi har nu hinner inte jorden återskapa tillgångarna av de förnybara resurserna. Vi producerar mer avfall än vad jorden kan ta hand om, vi sprider för mycket koldioxid, vi förbrukar för mycket vatten, fångar för mycket fisk, äter för mycket kött, bygger för mycket bostäder och förbrukar för mycket skog.

Såsom vi lever idag skulle vi behöva 1,7 planeter för att kunna tillgodose den hastighet i vilken vi använder förnybara resurser. Den siffran gäller mänskligheten i stort. Störst fotavtryck har Australien med behov av 5,2 planeter. I Sverige ska vi inte känna oss särskilt nöjda då vi lever som om vi hade 4,2 planeter att använda resurser av. Våra resurser i Sverige tog slut redan den 29:e mars. Om man jämför det med hur mycket av ens ekonomiska resurser man använder så kan man tänka sig att vi i Sverige lever som om vi hade 4,2 månadslöner eller om lönen skulle vara slut redan efter lite mer än sju dagar in i månaden. Sett på det viset är det lätt att se att vi behöver göra drastiska åtgärder snabbt. Eftersom vi inte kan skapa fler planeter att bo på så måste vi förändra sättet vi lever på. Det krävs politiska åtgärder, men även privatpersoner kan göra skillnad. Som privatperson kan man övergå till helt växtbaserad kost, köpa närproducerat och oprocesserad mat, se till att vi bor i ett energieffektivt hem, minska matsvinnet och källsortera bättre, göra mer välplanerade bilresor (köra mindre bil) och göra färre flygresor.

Om vi kan flytta dagen för overshoot day tidigare varje år så är det fullt möjligt att nå ett 1:1 förhållande med jorden till år 2050. Om vi halverar vårt koldioxidutsläpp skulle vi flytta datumet 89 dagar, minskar vi matavfallet flyttar vi dagen 11 dagar till och övergår vi till mer vegetabilisk kost förbättrar vi datumet med ytterligare 31 dagar. Det krävs dock förändring nu, vi kan inte vänta till senare och se hur det går. Var och en av oss har ett ansvar för att framtidens människor ska få det bra. Vi måste ta vårt ansvar och börja leva mer hållbart.

Vill du bidra till att flytta datumet åt rätt håll? Läs mer på: http://www.overshootday.org/take-action/movethedate-pledges/