Protest mot organiserad brottslighet

Idag protesterar en grupp aktivister utanför HK Scan i Linköping genom att blockera infarten till slakteriet. Där dödas tusentals individer effektivt och skoningslöst varje dag.

Vi betraktar det som sker i slakteriet som väl organiserad brottslighet. Vi anser att HK Scan medvetet och konsekvent bryter mot både lagens bokstav och andemening, om än inte mot praxis. Enligt svensk och internationell djurvårdslagstiftning ska djur få utlopp för sina naturliga behov. Det allra mest naturliga behovet är utan tvekan viljan till och längtan efter liv. Att kvävas med koldioxid eller skjutas med bultpistol kan inte rubriceras som vare sig naturligt eller humant.

I lagen står också att djur ska besparas onödigt lidande. Det är vedertaget att människor inte har behov av att äta djurs döda kroppar. Följaktligen är slakt för att producera kött per definition onödigt. Det finns inget sätt att döda utan att orska fysiskt och mentalt lidande.

När aktivisterna står utanför slakteriets fönsterlösa väggar idag, bryter de också mot lagen genom att blockera djurtransporterna. Polisen lyfter snabbt att lyfta bort dem, så att slakten kan fortsätta.

Vi uppmanar alla att tänka efter. Vilket är det verkliga brottet?

Läs mer:

  1. Mer om Tomma burar inkl pressmedelande
  2. SVT Nyheter artikel
  3. TT via Metro