Religiös Vegan?

Vad säger de stora religionerna om att äta kött?

Enligt ett uttalande från 74 rabbiner är det inte i enlighet med judiska principer att konsumera produkter från djur. En jude får inte orsaka lidande till en annan levande varelse. Stödjer man animalieindustrin är det omöjligt att inte orsaka lidande hos de djur som påverkas. Av medkänsla med djuren, bevarandet av omgivningen och av omtanke för vår hälsa bör vi övergå till växtbaserad diet, säger de 74 rabbinerna. Judarna ska äta enligt vad som är kosher, maten ska vara ren. För en vegan är detta inga problem eftersom man inte riskerar att kontaminera maten med blod eller att blanda utrustning mellan kött och mejeriprodukter.

En del muslimer har hittat en liknande väg och anledning att bli veganer. Vår planet är en gåva från Allah och något vi ska ta hand om. Vi ska veta var vår mat kommer ifrån och hur den blivit behandlad. I dagens industrialiserade köttproduktion är det svårt att se hur halalreglerna verkligen kan upprätthållas hela vägen. Exempelvis ska djuret ha behandlats med medlidande och värdighet. Man måste vara ordentligt känslokall om man ska anse storskalig djuruppfödning, djurtransporterna och masslakten värdig och känna att djuren har det bra. Att verkligen visa medlidande och behandla djuren värdigt vore såklart att inte döda dem alls.

Hinduismen och buddhismen förespråkar ickevåldsprinciper. Visserligen har hinduerna sin heliga ko och dricker gärna mjölk, men det kan inte anses särskilt vördnadsfullt mot kon att sätta den i trånga spiltor där de tvingas leva under miserabla förhållanden. Det vore mer hedrande mot kon att låta den leva fritt och ha sitt barn ifred.

Där är inget i dessa religioner som tvingar de troende att välja veganskt, men gemensamt för alla religioner är att vi ska visa medkänsla för varandra och vår omgivning. Det finns ingen religion som förespråkar ett våldsamt beteende. Att döda någon annan är bland det mest våldsamma man kan göra, oavsett hur man dödar. Tar man ett barn från sin mor, som man gör i mjölkindustrin, visar man inte mycket medkänsla till den sörjande mamman. Därför bör en vegansk livsstil vara det mest religiösa alternativet vid valet av mat.

Även om vi inte förbjuds att äta kött, så bör vi ta väl vara på det vi fått av vår gud. Vi har fått vårt liv och vi har fått vår omgivning att ta hand om. Såsom vi skövlar skog, förstör våra hav och orsakar lidande är att missbruka det vi har fått av vår gud. Vi dödar oss själva och vi dödar djuren omkring oss. Gud borde ge oss en omgång för vårt dåliga beteende. Att låta alla få leva sitt liv fritt och växa till sin fulla potential, utan onödiga inskränkningar, vore ett bättre sätt att vårda det vi fått.

Oavsett om man tror på en gud eller inte i vårt sekulariserade samhälle så bör man följa god moral och ha empati med sin omgivning. Vi måste försöka sätta oss in i hur en annan varelse upplever situationen vi utsätter den för och fråga oss om vi skulle vilja ha samma upplevelse. Vill man se sitt nyfödda bror bli slängd i en kvarn eller soporna såsom alla kycklingar av hankön blir inom äggindustrin? Vill man tryckas ihop med en massa andra individer i en lastbil och stå utan möjlighet att röra sig i flera timmar bara för att komma till en lokal där man blir skrämd och jagad in i gångar som leder till döden. Vill man få sitt hem invaderat av en massa skjutglada varelser som skjuter ens familj och släkt, vilket är vardagen för älgarna under älgjakten? Enkel empati och medkänsla behöver inte hänvisa till en gud. Det kallas civiliserat och god moral.

Veganism är ingen religion, men det är en civiliserad livsstil där man visar stor medkänsla med sin omgivning och varelserna i den. Även om inte veganism är en religion, så känns det mer gudomligt att se djur och människor leva sitt liv i harmoni med sin omgivning i ett snyggt samspel än att titta in i ett slakteri.