Rättegång mot Tomma burar

En lax och fyra kalkoner. Fem personer har genom två fredliga aktioner räddat fem andra individer från en säker död. För detta står de nu inför rätta och riskerar att dömas till böter och skadestånd.

Det var i augusti 2015 som några personer från gruppen Tomma Burar lyckades befria en lax från en fiskodling i Uppland. De simmade ut till hägnet där flera tusen fiskar trängs, skar upp ett hål en bit över vattenytan, tog sig in och fångade en lax som sedan släpptes ut i det fria havet. Efteråt lagar de hålet, lämnar ett brev och en burk kakor till ägaren och anmäler sig  själva till polisen.

I juli 2016 räddades fyra kalkoner från en djurfabrik i Östergötland. Nattetid tog man sig in via en olåst dörr, tog på sig skyddskläder för att inte riskera smittspridning, tog med sig fyra av de yngre kalkonerna och körde med dem till ett djurhem där de har fått leva i frihet med stimulerande miljö. Inne i stallet fick man se den misär kalkonerna lever i. Två kalkoner ligger på golvet i en korridor, en döende och en död. Även här lämnades ett brev till gårdens ägare och gruppen anmälde själv sitt agerande till polisen efteråt.

Rätt eller fel? Bra eller dåligt? Detta sätter skillnaden mellan lag och moral på sin spets. Att stjäla och göra intrång är olagligt, men kan det rättfärdigas genom att peka på den moraliska aspekten av situationen?

Situationen för djur i fångenskap är inte ett liv för djurens egen skull där de får leva såsom de vill. Att hålla fisk i odling är stressande och plågsamt för fisken. De lever i trånga utrymmen långt ifrån ett naturligt liv. Fiskar har förmåga att känna både smärta, rädsla och lidande. När vi drar upp dem ur deras naturliga livsmiljö och skär upp halsen på dem så både lider de och kämpar för sitt liv.

De fyra kalkonerna hade det på inget vis bättre än laxen. Tillsammans med en massa andra kalkoner trängs de ihop i stora stallar utan naturligt ljus och de går omkring i sin egen avföring. Många av kalkonerna i uppfödning får både fysiska och mentala problem på grund av hygienproblem och sysslolöshet. Efter att ha genomlidit sina liv i dessa trånga stallar dödas de genom att hängas upp och ner och få halsen uppskuren.

Deras liv levdes bara för att människan skulle kunna dra nytta av dem som döda. Att behandla någon annan så är omoraliskt oavsett om man försöker rättfärdiga det med att de har det bättre i Sverige än utomlands, eller med att man försöker tillgodose djurens hälsa i viss utsträckning. Det blir ändå aldrig ett liv för djurens bästa. Att ta någon ifrån en sådan tillvaro är inte stöld, det är att rädda någon i nöd. Eftersom djuren var dömda att dö genom slakt eller sjukdom så var agerandet för att rädda liv.

Det som är moraliskt dåligt med deras handling är att de har utsatt ägarna till verksamheterna för ekonomisk skada. Bönderna hade avsett att sälja laxen och kalkonerna. Handel med andra varelser har dock varit en moralisk diskussion tidigare i historien. Tiden har dock gjort slaveri och trafficking till något som anses dåligt och hemskt. Förhoppningsvis får folk med tiden upp ögonen för det hemska med att hålla djur i fångenskap för matproduktion. Framförallt eftersom nyttan med denna typ av matproduktion är obefintlig om man tittar på vad det finns för alternativa sätt att producera mat på.

Det krävs mod och stor medkänsla när man medvetet bryter mot lagen för att rädda någon annans liv. I historiska paralleller har personer som bedrivit civil olydnad och fredligt räddat andra från lidande och död senare kallats för hjältar. Rättegången mot de personer som har tagit kalkonerna och laxen kommer att passera. Frågan är hur vi om femtio år kommer att se på personerna som räddat livet på fyra kalkoner och en lax – som tjuvar eller som modiga personer som stod upp för sina åsikter om glädjefyllda liv i frihet för alla varelser? Det finns mycket glädje i varje liv som räddas från lidande och istället ges frihet. All heder åt blivande hjältar som vill förändra världen. Lycka till på rättegången!