Sveriges Största Jakthärva

Det är som att läsa ett manuskript för en film. Ännu en film som skall visa den bistra sanningen bakom ridån av lögner som har manifesterats i en lagstiftning där djuren skall vara skyddade. Jag gräver mig ner i hundratals sidor i en förundersökning angående en massiv jakthärva som pågått sedan 2012 till 2016 där rovdjur som har vandrat denna planet betydligt längre än människan, jagades illegalt. När man försöker sila mellan vad som är rätt eller fel så trillar alla pusselbitar på plats, inte bara jagades djuren, de plågades, torterades och avrättades, vi aktivister kallar det för mord. Människan gråter ofta när de förlorar någon nära dem eller en kändis de har dyrkat hela sitt liv, kanske sin hund eller katt. När jag sätter mig in dessa rovdjurs trauma, hur deras sista minut vid liv har varit, hur rädslan pumpade i deras hjärtan, paniken, ångesten, hur smärtan skar som en kniv genom hela kroppen, då gråter jag. Alla djur är oskyldiga, de vilda föds in i en värld där överlevande är deras prioritet, de domesticerade föds med en bestämd dödsdom. I mina yngre dagar har jag medverkat vid jakt, jag vet att jakt inte är humant. De flesta djuren dör inte direkt, de lider av något slag, det kan vara syrebrist eller att de drunknar i sitt eget blod. Det sista de ser är en glad människa som fällt sitt byte, inte för överlevnad, utan för hobby eller sport. Dessa rovdjur som mördades i Norrbotten, torterades genom strypning, hängning, skjutning eller psykologisk stress. De åtalade har inte bara tagit bilder, men även filmat. De har även tagit trofé bilder, av typen då man sitter med sitt byte och sprider ett leende över sina läppar. Normen i förundersökningen är den som människan alltid håller fast vid när det faller ner till orsaken att djur dödas och även i denna härva har man lärt ett barn angående människans rättighet att döda för vana, tradition, kultur, religion, smak eller bekvämlighet.

Samtliga förhör är en smörja av dåligt minne, ovetande, lögner, stumhet och bortförklaringar. De använder samekulturen som ett skydd för deras eget ovetande av sina ägodelar, där mobiltelefoner, datorer m.m. bara magiskt har försvunnit från deras bostäder. Det går så långt att även deras hundar har lånats utan deras medvetande. En av de åtalade har varit djupt inrotat i ett flertal björnprojekt som utförts av länsstyrelsen på beställning av regeringen. Projekt där man har använt spårare och kameror för att studera björnbeteende, ett projekt som kan ha utnyttjats för att spåra vilda djur och jaga dessa olagligt. Från dess projekt har den åtalade försett sig med en inkomst, delvis så betalade skattebetalarna möjligtvis denna individ för att mörda oskyldiga individer endast för att de existerar och är ett besvär för människan och dess verksamhet, i detta fall är verksamheten renskötsel. Renskötsel skiljer sig inte från djurindustrin med kor, gris, kyckling m.m., det enda som skiljer är arten som exploateras.

Moraliskt så vinner djuren ingen mark för i varje människa som exploaterar djur existerar speciesism. Det är en attityd av partiskhet till förmån för intressen hos medlemmar av den egna arten (människan) på bekostnad av de som tillhör andra arter (djuren).


Genom en snara i ett träd har lodjuret lockats upp och därefter strypts genom en metallvajer som avsiktligen fastnat runt lodjurets strupe. Det finns ingen som kan förstå eller förklara syftet med detta för man gillrar inte snaror i träd. Detta är avsiktligt för att plåga lodjuret. Denna individs sista blick var över dess skog, medans hen dinglade och sakta kvävdes till döds under enorm smärta.


Genom en vajer som syns på bilden har en fälla gillrats varpå björnen har fastnat och vajern har strypt björnen. Man ser bevis på att björnen har grävt och bökat, där är t.o.m. spillning vilket indikerar att björnen har försökt ta sig loss. På den andra bilden kan man se trofé intresset, att stolt visa upp ett mord som du därefter skall trampa på för att förnedra djuret efter sin död.


Här har den åtalade gillrat en fälla och fångat ett lodjur. Denna individ är då förskräckt för detta är inte en normal miljö, den är inträngd och förslavad. Den åtalade har också plågat denna individ genom att stöta en påk i den samt den åtalade har hetsat sin hund. Man kan bara föreställa sig den rädsla som pumpar genom kroppen.


Denna björn har då skjutits men till skillnad från andra bilder, visar den spår från kraftig blödning både i ansiktet och på kroppen. Med stolthet poserar en äldre man som enligt förhörsprotokollet inte har ett minne av denna dag. Jag har under hela min livstid undrat vad de är stolta över då jag aldrig skulle tänka mig posera framför ett dött djur. Då har jag både medverkat i jakt samt konsumerat animaliska produkter, använt djurtestade produkter och blivit underhållen av djur.


Järven har då påträffats på en åtel, sedan har den jagats med hund upp i ett träd, därefter har den skjutits i trädet. Det har påpekats skrämmande kommentarer från högt uppsatta ämbetsmän angående djur som jagas i Sverige, att de är bara till besvär för människans normer, därför bör de utrotas.

Animal Salvations syn på jakthärvan
Media Artikel
Jaktlagen
Djurskyddslagen