När blev det ok att döda?

Hur har det kunna gå så långt? När spårade det ur för människan och moralen? När gick vi från att ha en nära och god relation till djuren omkring oss till att bedriva massmord i helt befängd skala och med fruktansvärt lidande, utan att någon (mer än vissa som tagit sig ut från ”the matrix”) ifrågasätter och protesterar?

Kanske har vi aldrig hanterat djur på ett helt värdigt sätt. Idéhistoriskt har det mig veterligen aldrig funnits någon vegansk period under mänsklighetens tid, utan vi har alltid blandat ut vår diet med animalisk föda. Det är helt ok, i tidernas begynnelse hade människan inte så mycket val för att överleva. Då handlade det om liv eller död – den enes död den andres bröd. Efterhand som civilisationen utvecklats har även vårt medvetande och moraliska tänkande utvecklats. Vi har kunnat gå från att anse vissa människor av viss hudfärg eller av visst kön vara lägre stående varelser till att inkludera alla människor till att ha lika rättigheter. Moralisk utveckling till ett mer civiliserat samhälle. Fullt rimligt skulle de flesta säga idag. Att påstå att vissa människor är mindre värda skulle idag anses väldigt förkastligt och korkat. På de ställen i världen där detta ändå händer och vi har folkmord väcker detta stora protester och politiska åtgärder sätts in.

När det gäller djurens rättigheter har den moraliska utvecklingen gått åt andra hållet och istället halkat neråt till mer omoralisk. Från att ha en mer personlig relation på bondgården med ett mindre antal djur där djuren ofta hade namn och blev väl omhändertagna till dagens massindustri där djuren helt är fråntagna både identitet och egenskaper såsom känslor och tankar. Djuren har degraderats till verktyg eller produkter. De flyttas omkring av människan som om de vore ting utan möjlighet att känna smärta eller ha egna önskemål om vad som händer. Hur många filmer ska vi behöva se på youtube innan vi alla inser att det inte handlar om någon enstaka gård som missköter sig, utan att det händer om och om igen överallt i världen? Så fort djuren förlorar sin identitet i den enorma massan av djur som dagens gårdar har, så förlorar de också sin moraliska status och vi förlorar synen på dem som levande varelser. De är då objekt som ska hanteras och bli mat eller bara slängas i soporna. De ska gå från punkt A till punkt B på det löpande bandet där maten blir till. Visst finns det bra gårdar även idag där djuren blir bättre omhändertagna, men de saknar fortfarande möjlighet att få vara egna kännande individer med egna önskemål. De ska fortfarande ingå i det löpande bandet och vara produkter där de blir dödade för att bli mat eller sopor. Till vilken nytta och varför? För att människan tycker det är gott med kött.

Vi måste idag inte äta kött för att överleva. Det finns väldigt mycket alternativ i dagens livsmedelsaffärer för att man ska kunna undvika att någon dör när jag behöver ha mat. När den moraliska människan ställs inför valet att döda eller inte döda så bör det rimligaste moraliska svaret vara att inte döda. Så enkelt, men människa ställer sig inte ens denna frågan som är så lätt att svara på. Forntidsmänniskans dilemma om att döda eller dö finns inte längre, vi har tänkt ut smartare lösningar, vi har utvecklats. Moralen borde också följa denna utvecklingen och ta ett steg vidare för att inse hur bisarrt och snett det har gått med vår livsmedelsindustri idag. Anta ett utanförperspektiv, hade vi kommit som besökare på denna planet hade det blivit tydligt hur selektiv och bortglömd moralen är inom detta område. Moralen har töjts ut till absurdum och blivit helt obefintlig, vi gömmer moralen bakom stängda dörrar. Om vi inte hade fått reda på vad det var för kött vi hade på tallriken, utan det kunde vara från vilken varelse som helst, så hade de flesta nog hellre avstått än att chansa på vad de åt och riskera att må moraliskt dåligt.

Ett blindtest lät göras där folk fick testa en ny sorts mjölk för att se vad de gillade den. Många tyckte det var gott tills de fick höra att det var mjölk från hundar, vilket fick dem att kväljas och bli aggressiva mot testledaren (egentligen var det sojamjölk de fick i glasen). Varför denna reaktion? Varför skulle det vara mer omoraliskt och äckligt att dricka mjölk från hundar än från kor? Likadant – varför skulle det vara mer omoraliskt och äckligt att äta hund än gris? Givetvis är det lika fel – vi måste inte döda någon för att kunna äta gott.

Låt oss öppna ögonen och putta de ekonomiska aspekterna åt sidan till förmån för sunt moraliskt tänkande. Inse det orimliga och omoraliska i att döda en annan fullt kännande och tänkande varelse till förmån för människans nöjes skull. De flesta av oss skulle ha extremt svårt att utföra dödandet själv, att låta någon annan göra smutsgörat är än mer förkastligt. Främja istället livet och allas rätt att leva. Sluta äta andra varelsers kött, börja äta veganskt.

Länk till test av hundmjölk: https://www.youtube.com/watch?v=lN7EYMhMyu0