Vad är mjölk?

Mjölk är en vit vätska, rik på fett och protein, som utsöndras av däggdjurshonor som näring för deras ungar. Som näring för deras ungar. Det inkluderar kor. En komamma producerar bara mjölk i ett enda syfte och det är att mata sin unge.

I dagens samhälle råder en stor förvirring kring detta ämne. Det osynliga och utbredda trossystemet som normaliserar utnyttjandet av vissa djur för mat, har fått namnet “karnism”, och kan till viss del förklara denna förvirring.

Vi uppmuntras inte att tänka kritiskt kring användadet av djur, varken i skolan eller i samhället i allmänhet. Detta har lett till att kött-, mejeri- och ägglobbyn har fått fritt spelrum när det gäller att påverka människors sinnen.

Jag är särskilt intresserad av mejeriindustrin och mejerikonsumtion, helt enkelt för att jag tror att de flesta människor inte inser den extrema skada som orsakas av mejeriindustrin varje dag.

Några korta exempel på orättvisor som definierar mejeriindustrin:

Kor insemineras rutinmässigt för att ständigt hållas antingen dräktiga eller lakterande. Detta görs naturligtvis för de ska exploateras för sin mjölk. Om kalvarna skulle tillåtas dricka sin mammas mjölk, skulle det minska den ekonomiska vinsten. Följdaktligen separeras samtliga kalvar från sina mödrar i mejeriindustrin.

I getmjölkindustrin används samma metoder. Killingarna slits från sina mödrar som nyfödda. De hanliga ungarna ses som biprodukter i all mejeriproduktion då de aldrig kommer att producera någon mjölk. 6000 bockkillingar dödas varje år i den svenska getmjölkindustrin.

Honorna föds upp för att bli exploaterade på samma sätt som sina mödrar, tills de inte längre anses vara lönsamma. Över 400 000 kor, kalvar och tjurar dödas varje år i Sverige.
LRF Mjölk matar ständigt vilseledande information om mejeriindustrin in i våra skolor där de når ut till hundratusentals lättpåverkade unga människor dagligen. De bjuder in skolklasser att besöka mjölkgårdar, och en av LRFs organisatörer för skolbesök säger: “Det är viktigt att barnen kan se hur det fungerar på en mjölkgård och att klappa en liten kalv ”

Under besöket på gårdarna får barnen höra att mejeriindustrin är en viktig del av det naturliga kretsloppet. De kan även få i läxa att gå hem och räkna hur många svenska mejeriprodukter de har i kylskåpet.

Nu när veganism är på stark uppgång och det är enklare än någonsin för unga människor att hitta information via sociala medier och internet, blir det allt svårare för mejeri-, och andra industrier som utnyttjar djur, att dölja sanningen.
De blir mer och mer desperata i sina ansträngningar att hålla befolkningen ovetande om grymheten involverad i deras verksamhet.
Men trots de uppenbart desperata och lögnaktiga insatser som vi ser från mejeriindustrin, är de tyvärr fortfarande ganska framgångsrika. Vi är inte vana att ifrågasätta eller tänka kritiskt kring vårt artöverskridande mjölkdrickande och mejerikonsumtion.

Kunskapen om hur mjölk produceras verkar vara ganska liten. Jag gick ut på gatan och frågade folk om de trodde att en ko behöver bli dräktig för att börja producera mjölk. Ungefär hälften trodde att kor producerar mjölk från ingenstans, utan någon kalv med i bilden.
På grund av denna brist på kunskap blir miljarder kännande varelser utnyttjade, förtryckta och dödade varje år. Det finns inget som kan sägas som skulle motivera det lidande som vi tillfogar dessa varelser. Omedelbara åtgärder behöver vidtas för att få ett slut på denna dolda orättvisa.

Bild från We Animals