Veganer vet ingenting om djur!

Veganer vet sällan något om vilka handskar som passar bäst när man inseminerar eller hur man får in en flock rädda djur i en djurtransport. Däremot vet de flesta veganer att grisar, liksom hundar, inte kan svettas genom huden och lider oerhört i en transport.

Veganer vet nästan aldrig hur man sorterar dagsgamla kycklingar för att döda olönsamma unga tuppar eller hur man bär sig åt för att gasa ihjäl ett bestånd hönor efter en kort tids intensivt äggläggande. Att kycklingar är individer med vilja att leva, utforska och känna solen mot fjädrarna är dock allmänt känt.

Veganer saknar ofta kunskap om hur man effektivast skrämmer fram rävar ur sina gryt med hundar. Däremot vet veganerna att rävarna vill ha sina hem ifred.

Veganer har dålig koll på hur man kontrollerar sjukdomsutbrott i fiskodlingar med antibiotika, men de är mycket väl medvetna om att sammanträngda djur förr eller senare blir sjuka och orsakar epidemier.

Veganer vet inte mycket om vilka blanketter man behöver fylla i för att få subventioner, men de vet att det är fel att våra gemensamma skattemedel ska bekosta utnyttjande av djur.