Naturligt

Vad är naturligt för oss?

Det är mer naturligt att klappa en kanin än att äta den. Även om vi skulle vilja fånga en gris med våra bara händer och försöka döda den, så skulle vi inte kunna det. Våra tänder och händer går inte igenom grisens tjocka skinn. Om vi ändå lyckas döda grisen, så kan vi inte äta från den utan att använda redskap. Det är inte naturligt för våra kroppar att döda och äta djur. Det är mer naturligt för våra händer att plocka, pilla och gräva än att riva slita och döda.

Det är mer naturligt att känna medlidande med varelse som lider än att vilja orsaka den mer lidande. Om en hund eller en kalv blir slagen är det mer naturligt att vilja hjälpa den än att själv börja slå. Att hålla tusentals varelser instängda i trånga utrymmen i väntan på döden är inte naturligt på något vis. Frihet är naturligt.

Det är inte naturligt att dricka mjölk som är ämnad för en kalv. Vi ska inte bli kor eller tjurar och växa såsom de gör. Många människor blir sjuka av laktosen som finns i mjölk, det är mer naturligt att dricka något som vi mår bra av. Det är heller inte naturligt att ta ett barn ifrån sin mamma. Detta gäller för alla djur. Alla vill ha sin mamma, det är naturligt.

Att klä sig i någon annans skinn, hud eller päls är inte naturligt. Var och en har fått sitt skinn för att de behöver detta. Att slita av någon annan dess skinn för att hänga det runt halsen på sig själv kan bara ses som onaturligt.

Djur är inte underhållning, mat eller kläder, det är inte naturligt för dem. Naturligt för dem är att få leva fritt och utvecklas på sitt sätt utan vår inblandning. Som kloka och förstående varelser borde vi kunna hjälpa till så att alla kan leva naturligt tillsammans, i harmoni.