Handeln med blod

PMSG är ett hormon som förenklat skrivet stimulerar äggstockarna till att bilda äggceller hos olika lantdjur, främst grisar, för att människan ska kunna styra över deras brunst. Ofta får suggan en injektion med PMSG 24 timmar efter separationen mellan henne och hennes kultingar, så att hon så snart som möjligt ska gå i brunst igen och åter bli dräktig. Hormonet gör också så att kullarna blir större, så pass stora att suggans spenar inte räcker…

"Handeln med blod"

Den grymma ullindustrin

Australien är det land i världen som producerar mest ull, vilket är ca 25% av marknaden. 80 miljoner får finns på farmer runtom i landet. Att ha flockar på tusentals djur är vanligt och den stora mängden djur gör det omöjligt att se individerna, vilket resulterar i att det varje år dör miljontals får på grund av brist på tillsyn. De som klipper fåren betalas per volym, vilket gör att ju snabbare de jobbar, desto…

"Den grymma ullindustrin"