Handeln med blod

PMSG är ett hormon som förenklat skrivet stimulerar äggstockarna till att bilda äggceller hos olika lantdjur, främst grisar, för att människan ska kunna styra över deras brunst. Ofta får suggan en injektion med PMSG 24 timmar efter separationen mellan henne och hennes kultingar, så att hon så snart som möjligt ska gå i brunst igen och åter bli dräktig. Hormonet gör också så att kullarna blir större, så pass stora att suggans spenar inte räcker till. Det leder till att kultingar ibland dör av svält eller att övertalet slås ihjäl. Hormonet framkallar också tidigare pubertet, vilket ökar hennes livslängdsproduktion, som det kallas. Hennes stackars kropp tvingas alltså till fler födslar än vad som är normalt för henne.

Djurskyddsorganisationerna Tierschutzbund Zürich, Animal Welfare Foundation med flera, har under senare år dokumenterat så kallade blodfarmer i bland annat Argentina och Uruguay. På dessa farmer utvinns PMSG ur blodet på dräktiga hästar och köps bland annat upp av stora europeiska läkemedelsföretag. Det är en lukrativ industri med mycket liten insyn och stor grymhet.

Hormonet finns som sagt i dräktiga stons blod och kan bara utvinnas till och med den 130 dräktighetsdagen. Om fölet inte stöts ut på grund av misshandel innan dess, så aborteras fölet oftast och bara en kort tid därefter blir märren befruktad igen. Detta pågår om och om igen, tills att stoet inte kan bli dräktigt längre. Då skickas hon till slakt och blir på vägen till sin död misshandlad ytterligare.

Det finns inga krav på hur mycket blod märrarna som mest får tappas på. En före detta anställd berättar att på den farm där han arbetat tappades hästarna på 7,5 liter blod två gånger i veckan. Det blir över 60 liter på en månad. Många hästar dör av hypovolemisk chock (blodmängden gör att blodet inte kan gå runt i alla kärl) eller anemi. Under indrivningen till och under själva blodtappningen får hästarna motta slag och sparkar. Hästarna trängs i smala fållor och förs fram till boxarna där tappningen sker med hjälp av elpåfösare, det finns ingenstans för dem att fly undan misshandleln. De som inte dör av behandlingen är försvagade och ofta väldigt magra.

Det är sorgligt att se likheterna hos de två utnyttjade djuren i varsin ände av produktionskedjan. Att den enas liv är som en spegelbild av den andras: båda hålls dräktiga under större delen av sina liv, båda blir fråntagna sin avkomma och båda slutar som en måltid på någons tallrik. Det som möjliggör denna industri är att människor anser sig ha rätten att äta djur. Utan köttätande hade blodfarmerna inte existerat, eftersom de då inte skulle ha funnits något behov av dem.

 

Källor:

http://livestocktrail.illinois.edu/swinerepronet/paperDisplay.cfm?ContentID=6262
https://www.prospecbio.com/PMSG
https://dossier.tierschutzbund-zuerich.ch/en/production-of-pmsg-in-argentina-and-uruguay.html
https://www.animal-welfare-foundation.org/en/investigation-reports/details/article/uruguay-salto-interview-with-a-former-employee-blood-farms-for-hormone-production-1.html
https://www.animal-welfare-foundation.org/en/investigation-reports/details/article/uruguay-cerro-largo-bockings-farm-biomega-sa-blood-farms-for-hormone-production.html
https://www.tierschutzbund-zuerich.ch/en/investigation-reports/details/article/bloody-business-cruelty-to-south-american-horses-for-the-european-pig-meat-industry.html
http://files.ctctcdn.com/6fc57cf7001/a13d7b69-0f57-43a1-97e5-520d73ec57f1.pdf
https://www.animal-welfare-foundation.org/fileadmin/DATEIEN/awf/Download/Presse/press_release_bloodfarms_2017.pdf
http://eureporting2017.mediajungle.dk/2017/03/09/import-ban-on-hormone-from-blood-farms-is-yet-to-be-addressed-by-the-european-commission/
http://eureporting2017.mediajungle.dk/2017/03/09/import-ban-on-hormone-from-blood-farms-is-yet-to-be-addressed-by-the-european-commission/
http://www.gaia.be/sites/default/files/paragraph/files/2016_-_production_of_horsemeat_in_argentina_uruguay_-_full_en.compressed.pdf