Bildanalys

Denna bild postades med avsikt att vara humorisitisk, men med lite eftertanke det ju oerhört tydligt hur mycket fördomar och okunskap som finns i den här enkla bilden:

  1. En ensam höna: Nästan alla hönor föds upp inomhus i lador i grupper om tiotusental.
  2.  Hönan äter frön annat från marken, avfall som annars inte skulle kommit till nytta – I själva verket äter de flesta hönor högst resurskrävande kraftfoder som oftast innehåller soja, fisk och palmolja.
  3. Input i form av vatten saknas – oerhörda mängder går åt för att producera ägg/kött. I Mörbylångas kommun går 25% av allt kommunalt vatten till Kronfågel, trots vattenbrist på Öland.
  4. Output i form av avföring saknas – det är ett oerhört problem att hantera de enorma mängder avföring som höns producerar., eftersom nästan samtliga höns föds upp i grupper om tiotusentals.
  5. Kött och ägg – Efter ett liv av i princip daglig “menstrauation” är en äggvärpande höna så trasig på alla sätt att den absolut inte duger till att grilla över ett spett. Den höna som föder ägg blir alltså mycket sällan till kött som människor äter. Istället mals dessa djur ned och blir i sin tur foder. Det är andra höns, så kallade broilers, som blir kött. De har ett kort intensivt liv av lidande.Ordleken blev inte så kul längre – när man har allt detta och mer i åtanke.

Läs mer: