Räkmackans pris

Du är säkert en fantastisk människa och jag önskar dig allt gott i livet, men dina beundransvärda egenskaper och framgångar bör inte belönas med räkors, kräftors eller andra djurs liv.

Räkmackan är en symbol för det värsta man kan äta år 2016. Det är en hög med döda små djur som varit rödlistade i mer än ett år. Räkor har förmågan att lida när de kvävs eller kokas levande, även om de inte kan skrika ut sin smärta på en frekvens som människor kan höra.

Att fånga så små djur innebär ofrånkomligt att man fångar andra djur också, t.ex. ålar, flundror eller hajar. När man trålar efter räkor blir bifångsten ofta mer än 90%. Dessa djur separeras och slängs antingen döende tillbaka i havet eller mosas till fiskpulver, som är basen i det foder man ger till grisar, kycklingar och odlad fisk. Även odlade räkor orsakar ofantliga problem i form av övergödning, antibiotika-användning, transporter, utslagning av ekosystem, vattenföroreningar och fasansfulla arbetsvillkor. Till slut fraktas räkorna till Kina eller Afrika för att handskalas, innan de fraktas tillbaka till oss igen och serveras med ägg, en annan skräckhistoria.

Låt bli räkmackan, ät en fruktsallad!

Bild från: https://www.facebook.com/officialmeatyourfuture/