Inget om kött i regeringens livsmedelstrategi

Regeringen har efter två års arbete med en nationell livsmedelsstrategi kommit överens med oppositionen och Vänsterpartiet om målen för denna. Det är extremt allvarligt att livsmedelsstrategin inte omfattar ett mål om totalt sett minskad kött- och mejerikonsumtion.

Redan 2010 rapporterade FN:s miljöpanel att vi omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött- och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.
Klimatförändringarna går allt snabbare. Under vintern har forskarna shockats av temperaturer i Arktis 20 grader över de normala.
BBC har rapporterat om forskning som visar att halten av den starka växthusgasen metan ökar kraftigt i atmosfären. Just nu håller
ett rekordstort isberg på 5000 kvadratkilometer att lossna från Antarktis.
Regeringens beslut att fortsätta ignorera vår ohållbara livsmedelskonsumtion är svårt att förstå.