Sluta grönmåla!

För ett par månader sedan passerades den skräckinjagaden gränsen 410 ppm koldioxid i vår atmosfär för första gången på 3 miljoner år. Den gången blev resultatet att havsnivån steg till en nivå som var 15-20 meter högre än idag.. I en global undersökning ansåg 84 % av alla tillfrågade att ordet ”katastrofal” var relevant att använda för global uppvärmning. Ändå fortsätter svenska politiker att investera i miljöförstörande infrastruktur och grönmåla allt från flyg till animalier.

Det är jordens rikaste människor som orsakar mest utsläpp av alla typer, så politiska styrmedel måste inrikta sig på att ändra den gruppens konsumtionsmönster. Inräknat import och flyg är Sverige bland de 10 värsta nedsmutsarna i världen.

Miljöstämplar borde bara ges till något som är bevisat hållbart. TV-serien Zero Impact (finns på UR) visade nyligen vad det skulle innebära i Sverige: Inga animalier, inga flygresor, mycket begränsat bilanvändande samt inget slit och släng.

Nu krävs att svenska politiker slutar subventionera animaliejordbruk, flygplatser och motorvägar och istället satsar på kollektivtrafik, cyklar, tåg, bilpooler och framför allt vego-företagande!

Läs mer:

  1. Den svenska TV-serien Zero Impact
  2. 410 ppm april 2017 – Scientific American
  3. Sverige bland de värsta utsläppsländerna i världen enligt WWF
  4. 84 % katastrofalt
  5. Subventioner till fossila bränslen
  6. Subventioner till animaliejordbruk 1 – Naturskyddsföreningen
  7. Subventioner till animaliejordbruk 2 – Jens Holm (V)