Vad veganer tror

Veganer beskylls ofta för att bete sig som medlemmar i en sekt, vara hjärntvättade och fanatiska, men är det verkligen så?
Veganismens fundament är ett enda faktum: Djur har liksom människor förmågan att lida. Det är inte en trossats. All forskning pekar otvetydigt på att förmågan att lida är nedärvd och delas av alla djur. Däremot tror veganer på annat:

Nästan alla veganer tror på demokrati. Om folkets vilja styrde skulle både svensk minknäring och spansk tjurfäktning redan varit förbjudna, eftersom ungefär 80% av svenskar respektive spanjorer är emot dessa övergrepp.

Veganerna tror att de flesta människor är djurvänner som inte vill sponsra lidande. Det som verkligen behövs är information om varifrån kött kommer, om insemination, slakt och djurtransporter. Övergrepp inom djurindustrin är varken undantag eller ovanliga. Under 2016 registrerade Livsmedelsverket mer än 1000 brister på svenska slakterier, trots att Livsmedelsverkets egen personal oftast fanns på plats. Det finns ingen internationell jämförelse av djurskyddslagstiftning som utnämner Sverige till bäst i världen. Veganer tror inte på den mytiska humana slakten.

När det gäller tro på marknaden, informerar veganer om de gigantiska subventioner som håller djurindustrin vid liv. Om djurindustrin själva fick betala för att rena alla utsläpp de orsakar och alla resurser de utnyttjar, skulle det inte finnas något billigt kött. Ekonomi är ju läran om resursanvändning, och vegetabilier är alltid mindre resurskrävande än animalier, till och med om de behöver fraktas lång väg till Sverige. I en marknadsekonomi utan subventioner, skulle svenskarna inte äta 90 kg kött per person och år. Veganer tror också på teorin om tillgång och efterfrågan och hoppas att färre djur kommer att utnyttjas när fler människor blir veganer.

Veganer tror på ärlighet och rationalitet. Trots att en dusch bara kräver ca 100 liter vatten är kortare duschar ett populärt råd vid torka. Produktionen av ett enda ägg kräver 200 liter vatten och ett kilo kött minst 16 000 liter. Om Sverige var rationellt och ärligt styrt, skulle varje kommun införa vegansk skolmat och vegonorm vid första tecken på torka.

Nästan alla veganer uppfostrades som köttätare. De fick höra att fiskar inte känner smärta, att man behöver animalier för att få i sig kalcium, omega 3 och proteiner och många andra myter. Trots sociala påtryckningar och traditioner har veganerna lyckats bryta normen, lära om och förändra sina liv. För många har det inneburit sociala kostnader i form av förlorade vänner och familjemedlemmar som inte följt med i förbättringen. Trots detta håller veganerna fast vid sin tro på att alla människor kan förändra sig och bli veganer.

Det har aldrig funnits en mänsklig civilisation som levt i harmoni med naturen. Under hela vår historia har mänskligheten alltmer dominerat, kontrollerat och utnyttjat planeten. Under de senaste 40 åren har antalet djur både på land och i hav minskat med mer än 50 %. Veganer tror på möjligheten att ge tillbaka en del. Idag utnyttjas ungefär en tredjedel av jordytan för att odla djurfoder eller till betesmark, för att producera animalier.

Sammanfattningsvis tror veganer på demokrati, människors godhet, grundläggande ekonomiska samband, ärlighet och rationalitet, människors förmåga att förändra sig och att leva i samklang med naturen. Ännu mer sammanfattat så tror veganer på möjligheten till en bättre värld för alla jordens invånare.

Vilken framtid vill du ha och vilka värderingar tror du på?