Subventionera tobak

Vi borde subventionera tobaksodling och tobaksindustrin så att vi kan få större produktion av tobak och billigare cigaretter. Ökad produktion skulle ge mer arbetskraft i både själva odlingsledet och hela vägen till färdig produkt. Med bidrag och subventioner hade vi fått konkurrensfördelar för den svenska produktionen gentemot utländska aktörer. Det skulle därmed ge oss ökad export. Ökad export ger mer intäkter till staten. Odlingen av tobaken skulle också innebära att vi höll landskapen öppna vilket gynnar biologisk mångfald.

Tobaksindustrin i Sverige har hård konkurrens med andra globala aktörer. Skattebördan på cigaretter är rekordhög. Här finns alltså utrymme för att vända trenden och få svenskar att använda mer tobak och för att förbättra för den svenska industrin. Genom att lätta på skatten för cigaretter skulle fler ha råd att röka. Fler som röker ger fler jobb, mer intäkter till staten och bättre ekonomi för rökarna. Alla borde få lov att köpa billiga cigaretter.

För att än mer främja försäljningen borde man dessutom ge ut bidrag för säljfrämjande åtgärder, så att man kan köra igång reklamkampanjer för att få folk att våga återgå till rökning. Detta görs inom andra områden där försäljningen dalat och man vill få igång den igen, exempelvis mjölkproduktion.

Varför lättar vi inte på skatten och subventionerar produktionen av tobaksvaror såsom vi gör för kött och mjölk? För att det anses skadligt för hälsan med tobak? Cigaretter är cancerogent och bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar, kol och andra sjukdomar. Vi har skattebörda på tobak för att kompensera den sjukvård som användning av tobak ger upphov till. Det råder inte mycket tvivel om rökningens negativa effekter, även om det troligtvis är få som faktiskt har läst någon studie om att det är så. Många antirökkampanjer har fått oss att tro på faran med rökning.

Hur kan vi subventionera köttproduktion när vi tycker att subventionering av tobak är orimligt? Köttindustrin ges idag mångmiljardbelopp i bidrag trots att det är skadligt för både miljö och hälsa att producera och äta kött. Man får bidrag för att producera foder till djuren, man får bidrag för att ha djuren, man får bidrag för att slakta dem och man får bidrag för att sälja den färdiga produkten när försäljningen är svår. Att sälja kött och mjölk är lätt, man får hjälp hela vägen, trots att det är skadligt för hälsan. Det är visat med hjälp av större studier att kött är kopplat till ökad risk för både cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njur- och leversjukdomar, stroke och diabetes. Att äta korv eller bacon är lika är farligt för hälsan som att röka. Troligen skulle ingen ge sitt barn en cigarett, men att ge samma barn en korv är det många som gladeligen gör.

Köttproduktion är dessutom mer skadligt för miljön än vad tobaksindustrin är och står för en stor andel av de växthusgaser som släpps ut. Köttproduktionen påverkar även miljön genom stor vattenförbrukning och leder på sikt till att det blir svårt att mätta en växande befolkning. Alla kommer inte att kunna äta sig mätta på kött. Att stimulera sådan produktion med bidrag och subventioner är ohållbart och oetiskt eftersom det lurar folk att köpa ohälsosamma produkter.

Något som är skadligt för både djur, miljö och människor ska inte ges bidrag och subventioneras utan borde istället avskaffas till förmån för bättre alternativ. Det finns hälsosammare och mer miljövänliga alternativ till livsmedelsproduktion. Man kan exempelvis odla flertal olika baljväxter i Sverige som vi inte har odlat på flera hundra år. Kanske är inte tobaksindustrin ett bra alternativ till köttproduktion och inte något vi ska börja subventionera, men däremot ska man sluta med att subventionera kött- och mjölkproduktion och istället ge större bidrag till vegetariska alternativ inom livsmedelsproduktionen.